Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Катрин Вангелова

Телефон: (02) 8195 298
Кабинет: 5027