Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Антоанета Андонова

E-mail: dnrs@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 298
Кабинет: 5027