Катедра "Национална и регионална сигурност"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 23 септември 2020 17:09

Контакти

Катедра „Национална и регионална сигурност“

Магистърска програма Ядрена сигурност

Център за стратегически изследвания на отбраната и сигурността

За справки и информация:

Ръководител катедра: (02) 8195 498

Научен секретар: (02) 8195 298

Технически сътрудник: (02) 8195 298

Преподаватели: (02) 8195 688,

(02) 8195 239,

(02) 8195 272

Пощенски адрес: 1700 София,

Студентски град "Хр. Ботев", УНСС

E-mail: dnrs@unwe.bg