Катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 25 май 2017 9:08

Информация

Катедра "Счетоводство и анализ" е наследник и продължител на постиженията на плеяда известни учени в областта на счетоводството от създаването й през 1920 г. до настоящия момент. В различните исторически периоди в катедреният колектив са творили и преподавали учени, известни не само у нас, но и в чужбина. От 1995 г. с решение на Академичният съвет катедрата е включена в състава на Финансово-счетоводният факултет при УНСС. През 2010 г. се навършиха 90 години от основаването на катедра "Счетоводство и анализ".

Стратегия за развитие на катедра "Счетоводство и анализ" за периода 2016-2020 г.

Цели по качеството на Финансово-счетоводен факултет
(за летен семестър на учебната 2016/2017 и учебната 2017/2018 г.
)