Катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 24 септември 2019 19:56

Студентите за нас

  

Уважаеми студенти,
Най-големият атестат за нашата работа е вашето мнение. Благодарим ви за доверието!

  

Благодарствено писмо от г-жа Татяна Грозева

Благодарствено писмо от г-н Георги Стоянов