Катедра "Счетоводство и анализ"

Защитата на магистърските тези на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 14.10.2023 г. от 10.00 ч.

И през новата академична година катедра „Счетоводство и анализ“ ще организира майсторски класове с участието на представители от Deloitte България. На 02.12.2023 от 11:00 часа в зала 2059 пред магистрите от специалност „Счетоводство“, Кристина Господинова – старши мениджър в Одит отдела на Deloitte България ще представи темата ESG (ESRS и IFRS S1, S2).

28.11.2023 г. 09:21:20 ч.

Майсторски клас пред студентите от спец. Счетоводство и спец. Финанси ОКС "Бакалавър" на тема "Същност и отчитане на капитала"

8.11.2023 г. 09:07:44 ч.

На 10.10.2023 г. в зала 110 К на УНСС студентите от специалност "Счетоводство", ОКС бакалавър, 3-ти курс и проф. д-р Снежана Башева , ръководител на катедрата се срещнаха с представители на CROWE.

10.10.2023 г. 11:54:13 ч.

На 10.10.2023 г. в зала 110 К на УНСС, студентите от специалност "Счетоводство", ОКС бакалавър, 3-ти курс и проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедрата се срещнаха с представители на AISEC.

10.10.2023 г. 11:29:42 ч.

На 18.09.2023 бе открита новата академична година 2023/2024 в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

10.10.2023 г. 07:53:49 ч.

Рекорден прием в УНСС

2.10.2023 г. 08:04:55 ч.