Катедра "Счетоводство и анализ"

Катедра "Счетоводство и анализ" предлага обучение в следните специалности в ОКС "Магистър", редовно обучение, на български език:

1. Специалност "Счетоводство" (1 г. и 1.5 г.);

2. Специалност "Счетоводство"
със специализация "Финансова отчетност"
 (1 г.);

3. Специалност "Счетоводство"
със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор"
 (1 г.);

4. Специалност "Счетоводство"
със специализация "Счетоводство и бизнес анализ"
 (1 г.);

5. Специалност "Финанси и счетоводство
с преподаване на английски език"
 (1 г. и 1.5 г.) - на английски език