Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: вторник, 02 април 2024 15:45

Акценти

На 30.03.2024 от 09:30 часа в зала 1039, се проведе Майсторски клас на тема: „Консолидация на финансови отчети“ с участието на представители от Deloitte България. Мирослав Толев – старши мениджър в Одит отдела на Deloitte България фасилитира темата „Консолидация на финансови отчети“. Мероприятието се проведе пред магистрите от специалност „Счетоводство“, в дисциплината „Спецкурс по финансово счетоводство“, ръководена от доц. д-р Лиляна Джонева. В събитието се включи и Галена Жеркова от HR отделът на Deloitte България.

Мероприятието се проведе в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова от катедра „Счетоводство и анализ“ към Финансово-счетоводен факултет.

И през 2024 година катедра „Счетоводство и анализ“ ще продължи да предлага за своите студенти интересни събития, организирани съвместно с бизнеса в лицето на Deloitte България.

На 31.01.2024 г. в централния офис на Делойт се състоя среща между проф. Даниела Фесчиян – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. Снежана Башева, доц. Мария Маркова и представители на Делойт България - Силвия Пенева – управляващ съдружник, Деси Динкова – ръководител Одит практика и Галена Жеркова – отдел Човешки ресурси, на която бяха обсъдени задачи за календарната 2024 година както и за предстоящата академична 2024/2025 година.

Отново ще бъдат организирани майсторски класове за нашите магистри на интересни тематики – МСФО стандарти, ESG стандарти, Изкуствения интелект в счетоводството и други. За нашите бакалаврите ще бъдат организирани класове по Excel и процесите на инвентаризация. Делойт България ще предложи и различни форми на стаж в компанията, с които студентите ще бъдат запознати по време на учебния процес. Специално за нашите студенти от 3 курс, бакалаври ще бъде предложен и 8 дневен курс в края на месец юни, разработен от Делойт, с практически умения и акценти към професията. Успешно завършилите курса ще получат сертификат от Делойт. Отново ще бъдат дарени ценни книги, учебници и други материали от компанията за обновената библиотека на УНСС.

Мероприятието се провежда в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова от катедра „Счетоводство и анализ“ към Финансово-счетоводен факултет.

На 02.12.2023 г. Deloitte България проведе майсторски клас на тема „Изисквания за оповестяване на устойчивост“- новите ESG стандарти (ESRS и IFRS S1, S2)

Лектори бяха Кристина Господинова – старши мениджър в Одит отдела на Deloitte България и Спасиана Николова от HR отделът на компанията.

Лекцията завърши с Q&A сесия, на която студентите имаха възможност да зададат своите въпроси.

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.

Управителят на БНБ господин Димитър Радев,който стана доктор хонорис кауза на УНСС на 05.12.2023 г. изнесе публична лекция пред студенти от специалност Счетоводство и Финанси.Той  обсъди с тях важни въпроси относно Еврозоната и дискусионните въпроси по тази тематика.
На 7.11.2023 г. Експерти от   Гранд Торнтон ,една от водещите международни одиторски компании представиха пред студентите от ОКС Бакалавър възможностите за кариерно развитие.
На 7.11.2023 г. пред студентите от спец.Счетоводство и Финанси  се проведе майсторски клас на тема: "Същност и отчитане на капитала". Лектор бе Георги Стоянов, мениджър в международната одиторска компания Гранд Торнтон .


На 30.11.2023 г.  в изпълнение на Меморандума между УНСС, ИДЕС и КПО,  беше организирана  втора поредна Кръгла маса посветена на проблеми при одита и оценяването на финансови инструменти. "Оценки за целите на МСФО 9 - Финансови инструменти. Добри практики и гледни точки при изготвянето и ползването на оценки за финансовата отчетност"

Приключи работата по клъстера "Финанси и счетоводство" създаден между трите икономически университета-УНСС, СА Ценов и  ИИ Варна.В работата  му катедра "Счетоводство и анализ" при УНСС имаше водещата  роля. Беше дадена много добра оценка за неговата работа, а в отчета на ректорското ръководство пред МОН е получена най-високата оценка.

На 10.10.2023 г. в  зала 110 К на УНСС студентите от специалност "Счетоводство", ОКС бакалавър, 3-ти курс и проф. д-р Снежана Башева , ръководител на катедрата  се  срещнаха с представители на  CROWE. На срещата бяха представени възможностите за кариерно развитие.

На 10.10.2023 г. в  зала 110 К на УНСС студентите от специалност "Счетоводство", ОКС бакалавър, 3-ти курс и проф. д-р Снежана Башева , ръководител на катедрата  се  срещнаха с представители на  AISEC. На срещата бяха представени възможностите за кариерно развитие.

“Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България”

По силата на Меморандум за сътрудничество, подписан през 2019-та година, УНСС и Делойт България имат установени работни взаимоотношения в областта на студентските практики, стажове и стипендии, партньорство в организирането на конференции с цел популяризиране на счетоводната и одиторската професия, организиране на магистърски програми.

В изпълнение на Меморандума през годините се случи поредицата от майсторски класове и лекции, проведени от професионалисти от Делойт пред студентите от Катедра "Счетоводство и анализ", а двете организации продължават интензивно да си съдействат за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението, финансите, счетоводството и одита, чрез повишаване на техните теоретични знания и развиването на практическите им умения. 

Всички заинтересовани да научават новостите за настоящето и бъдещето на одиторската професия, възможностите за повишаване на квалификациите и кариерното развитие могат да следят публикациите на уебсайта на Делойт

На 30 май 2023 г., Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и Константин Стоянов, управител на „Тиймлук“ ООД /софтуерна фирма в областта на изкуствения интелект в счетоводството/, подписаха меморандум за сътрудничество при осъществяване на съвместни проекти, обмен на информация и провеждане на общи събития. Акцент в меморандума е организирането на участие на представители на „Тиймлук“ ООД в презентации пред студенти, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания.

На 18.05.2023 г. Deloitte България проведе майсторски клас по МS Excel.

Участниците бяха приветствани от проф. д-р Румяна Пожаревска – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“. Лектори бяха Деян Михов, старши одитор и Кристиян Йорданов, одит аналист. Те представиха функционалностите, които предлага MS Excel и които ежедневно се използват в практиката.

На 10.05.2023 от 17:45 в зала З 1039 се проведе майсторски клас на тема МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ и приложението му в практиката. 

Програма:

· Представяне на Делойт и кариерните възможности в Одит отдела ни – Галена Жеркова, специалист Човешки ресурси.

· МСФО 15 – Същност на стандарта и приложение в практиката – Пламена Йовчевска - Старши Одит Мениджър

· Въпроси и отговори

Мероприятието се проведе в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова от катедра „Счетоводство и анализ“ към Финансово-счетоводен факултет.

На 26 април 2023 г. от 9.00 ч., катедра „Счетоводство и анализ" организира лекция за своите студенти на тема „Автоматизация и дигитализация на счетоводството“. Проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ", беше поканила за лектор Константин Стоянов – създател на CONTROLISY - софтуер за безхартиено счетоводство и автоматизиране на счетоводната дейност. Над четири години компанията използва изкуствен интелект в счетоводните дейности. Проф. Башева обясни, че идеята за подобна лекция е инициирана от нейните студенти в IV курс, които вече работят във фирми, които използват изкуствения интелект. Това я е мотивирало да потърси водеща фирма в тази област, която да ги запознае със спецификата на дигиталното счетоводството.

На 02.05.2023 г. от 9.00 ч. до 11.00 ч. студентите от ОКС "Бакалавър" , специалност "Счетоводство" 4-ти курс посетиха офиса  на EY Bulgaria, Полиграфия офис център.

В периода 16 - 21 април 2023 г., ръководителят на катедра "Счетоводство и анализ" проф. д-р Снежана Башева и проф. д-р Румяна Пожаревска, посетеха по програмата "Еразъм" университета на Тулуза (UTC).

На 04.04.2023 г. от 9.00 ч. в зала 110К пред студентите в ОКС "Бакалавър",  се проведе майсторски клас на тема :„Корпоративното управление в контекста на екологичните, социални и управленски (ESG) политики“. По време на лекцията ще се дискутират и въпроси свързани с корпоративното отчитане . 

Лектор: Виржиния Желязкова - професор и доктор на науките в областта на кръговата икономика и устойчивите финанси. 

Четвърти в България обучителен курс JUNIOR IR CLASS 2022 за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари

В изпълнение на Меморандум за сътрудничество между Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ) - студенти от УНСС участваха в четвъртия в България обучителен курс „JUNIOR IR CLASS 2022“, за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари.

Лектори в програмата бяха юристи с дългогодишен опит в областта на регулацията на капиталовите пазари, икономисти и експерти в областта на корпоративното управление, разкриването на информация и корпоративните комуникации. В обучението взе участие и доц. д-р Атанаска Филипова - Сланчева, преподавател във ФСФ, координатор по меморандума за сътрудничество между УНСС и АДВИБ.

След една седмица интензивно обучение на участниците в „JUNIOR IR CLASS 2022“ и успешно положен изпит в периода 21-25 ноември 2022 година, АДВИБ сертифицира нови 7 участника в редиците на професионалистите по връзки с инвеститорите. Успешно завършилите курса, получиха покана за участие на церемонията по връчване на Годишните награди на директорите за връзки с инвеститорите провела се на 07.12.2022 г.

Лекторите и сертифицираните участници в обучението JUNIOR IR CLASS 2022.

ICAEW   продължи акредитацията на УНСС и за периода януари 2023 - януари 2024 г.

Акредитацията е пореден успех на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ"

На 22.11.2022 г. се проведе кръгла маса на тема „Оценки за целите на финансовата отчетност“ се проведе в УНСС. На нея бяха обсъдени добри практики и гледни точки при изготвянето и ползването на оценки за финансовата отчетност.

В изпълнение на Меморандум за сътрудничество между "Финансово-счетоводен" факултет (ФСФ) и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), се проведе четвъртия в България обучителен курс JR JUNIOR CLASS 2022 за придобиване на знания по професията "Връзки с инвеститорите"  и капиталовите пазари.

На 16.11.2022 г. от 17.45 часа в зала 2060, се проведе майсторски клас с участието на представители на Deloitte България пред магистрите от специалност "Счетоводство" на тема: "Етика в професионалното счетоводство" . Лектори на събитието бяха: Кристина Господинова - Senior Audit Manager и Деян Михов - Senior Analyst.

На 15.11.2022 г. от 17.45 часа в зала 3032 А,  се проведе майсторски клас с участието на представители на Deloitte България пред магистрите от специалност "Финансов контрол и финансово право" на тема: МСФО 6 "Проучване и оценка на минерални ресурси". Лектори на събитието бяха: Игнат Ангелов - Senior Audit Manager и Камелия Панайотова - Experienced Audit Project Manager.

IMG-d017e12286d9adaa533c28550872fe0b-V_2.jpg

/И двете мероприятия се провеждат в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова  от катедра "Счетоводство и анализ" към "Финансово-счетоводен факултет"/

В рамките на Клъстера по счетоводство и финанси, на 08.11.2022 г. в Икономически Университет гр. Варна, се проведе майсторски клас. Лектори на майсторския клас бяха специалисти на KPMG на тема: "Одит на информационни системи и технологии като част от одита на финансовите отчети. Основни рискове, произтичащи от информационните системи на клиентите и тяхното адресиране за целите на одита на финансови отчети".

В рамките на Клъстера по счетоводство и финанси, преподаватели от катедра "Счетоводство и анализ" взеха участие с доклади  в Научно-практическа конференция "Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности", която се проведе на 04.11.2022 г. в Икономически унивеситет гр. Варна.

В рамките на Седмицата на книгата в УНСС

На 9.11.2022 г. от 16.00 ч.  в Голяма конферентна зала на УНСС, беше представена книгата "Институтът на заклетите експерт-счетоводители в България и неговите председатели (1931-1948)". Тя беше представена от нейните автори и от рецензентите й: проф. д.н. Пенчо Пенчев и доц. д-р Антон Свраков. Книгата е част от издателската дейност на Института на дипломираните експерт-счетоводители. В книгата са събрани и представени за пръв път важни моменти от историята на Института на заклетите експерт-счетоводители в България. Откроена е ролята и научните приноси на проф. Димитър Добрев - втори, след проф. Ст. Бобчев, ректор на нашия университет.

Връзка практика - обучение

На 08.11.2022 г. в зала 2015, специалисти от "Deloitte" представиха на студентите от специалност "Счетоводство" и специалност "Финаннси", най-добрите възможности на EXCEL . Лектори бяха: Виторио Димитров - старши консултант и Антон Петев - старши консултант.

На 5.10.2022 г.  гл.ас. д-р  Борислав Боянов проведе пред магистри  от специалност"Счетоводство" майсторски клас на тема  „Счетоводни и данъчни аспекти на криптоакивите“.

На 24.03.2022 Deloitte България проведе майсторски клас на тема „Инвентаризации – теория и практически примери“. Участниците в събитието имаха възможност да се включат както присъствено, така и онлайн в MS Teams.

Визуализация на изображенията

Лекторите представиха както практически примери от своята професионална дейност, така и теоретичните основи на инвентаризацията. Бяха разгледани и нови технологии, които подпомагат процеса по инвентаризиране.

Лектори бяха Кристина Христова – Одит Проджект Мениджър, Деян Русков - Одит Проджект Мениджър и Мартин Ангелов - Одит Проджект Мениджър.

Визуализация на изображенията

Лекцията завърши с Q&A сесия, на която участниците имаха възможност да зададат своите въпроси.

Визуализация на изображенията

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.

На 17.03.2022 в MS TEAMS пред студентите от специалност „Статистика и иконометрия“, в часа по дисциплината „Подготовка на данни и проучвателен анализ“, водена от доц. д-р Екатерина Тошева, преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“, Делойт България представи същността на одиторската професия и кариерни възможности в Делойт Одит.

Визуализация на изображенията

 Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.

На 13.03.2022 Deloitte България проведе майсторски клас на тема МСФО 6 „Проучване и оценка на минерални ресурси“ и приложението му в практиката.

Визуализация на изображенията

Началото на майсторския клас бе дадено от доц. д-р Мария Маркова, преподавател от катедра „Счетоводство и анализ“, която приветства студентите, гостите и лекторите.

В началото на майсторския клас Галена Жеркова – специалист Човешки ресурси в Deloitte България, представи дейността на Deloitte България и кариерните възможности, които дружеството предоставя на студентите от УНСС в областт на одита.

Визуализация на изображенията

Лектори бяха Игнат Ангелов - Старши Одит Мениджър и Людмила Иванова – Одит Проджект Мениджър. Те разясниха важността на одита и одитните процедури и представиха както изискванията, заложени в МСФО 6, така и трудностите, с които са се сблъсквали в практиката си при прилагането на стандарта.

Визуализация на изображенията

Лекцията завърши с дискусия и Q&A сесия, на която студентите и гостите имаха възможност да зададат своите въпроси и да обсъдят неяснотите по прилагане на МСФО 6.

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.

Трети в България обучителен курс JUNIOR IR CLASS 2021 за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари

В изпълнение на Меморандум за сътрудничество между Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ) - студенти от УНСС участваха в третият в България обучителен курс „JUNIOR IR CLASS 2021“, за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари.

Лектори в програмата бяха юристи с дългогодишен опит в областта на регулацията на капиталовите пазари, икономисти и експерти в областта на корпоративното управление, разкриването на информация и корпоративните комуникации. В обучението взе участие и доц. д-р Атанаска Филипова - Сланчева, преподавател във ФСФ, координатор по меморандума за сътрудничество между УНСС и АДВИБ.

След една седмица интензивно обучение на участниците в „JUNIOR IR CLASS 2021“ и успешно положен изпит в периода 22-26 ноември 2021 година, АДВИБ сертифицира нови 16 попълнения в редиците на професионалистите по връзки с инвеститорите. Успешно завършилите курса, получиха покана за участие на церемонията по връчване на Годишните награди на директорите за връзки с инвеститорите провела се на 13.12.2021 г. За преглед на цялото събитие, посетете: https://youtu.be/TbwzZidMABU

Визуализация на изображенията

Лекторите и сертифицираните участници в обучението JUNIOR IR CLASS 2021.

Партньори на АДВИБ по организиране на събитието бяха: УНСС, Българска Фондова Борса, ПФБК, Асоциация на индустриалния капитал, Национална комисия по корпоративно управление, Монбат АД, Софарма АД, Стара Планина Холд АД, Трейс Груп Холд АД, Топливо АД, See News и др.

Даниела Пеева, председател на АДВИБ, изрази своята благодарност към партньорите, лекторите и взелите участие студенти в обучението.

За разпространение на информация за събитието сред студентите на УНСС помогнаха катедрите на ФСФ.

На 06.12.2021 г. Deloitte България проведе майсторски клас на тема МСФО 9 „Финансови инструменти“.

Началото на майсторския клас бе дадено от доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, преподавател от катедра „Счетоводство и анализ“, която приветства студентите, гостите и лекторите.

Лектор

Лектор беше Пламена Йовчевска, Старши Одит Мениджър в Deloitte България. Тя представи на присъстващите основните насоки, зададени в МСФО 9, както и някои от по-специфичните проблеми, с които практикуващите счетоводители и одитори се сблъскват при прилагане на изискванията на стандарта.

Освен теоретичните постановки на МСФО 9, лектори представиха и множество практически казуси по прилагането на стандарта.

Лекцията завърши с Q&A сесия, на която студентите и гостите имаха възможност да зададат своите въпроси и да обсъдят неяснотите по прилагане на МСФО 9.

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите

На 29.11.2021 Deloitte България проведе майсторски клас на тема МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“.

Началото на майсторския клас бе дадено от доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, преподавател от катедра „Счетоводство и анализ“, която приветства студентите, гостите и лекторите. На майсторския клас присъстваха и проф. д.ик.н. Михаил Динев – бивш ректор на УНСС, първи председател на Сметната палата и председател на ИДЕС от 2004 до 2011 г. и проф. д-р Снежана Башева - ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“.

Визуализация на изображенията

В началото на майсторския клас Галена Жеркова – специалист Човешки ресурси в Deloitte България, представи дейността на Deloitte България и кариерните възможности, които дружеството предоставя на студентите от УНСС в областта на одита.

Лектори бяха Искра Иванова – старши одит мениджър в Deloitte България и Павлин Николов - одит мениджър в Deloitte България и бивш възпитаник на УНСС. Те представиха на присъстващите основните насоки, зададени в МСФО 15, както и някои от по-специфичните проблеми, с които практикуващите счетоводители и одитори се сблъскват при прилагане на изискванията на стандарта.

Освен теоретичните постановки на МСФО 15, лектори представиха и множество практически казуси по прилагането на стандарт.

Лекцията завърши с Q&A сесия, на която студентите и гостите имаха възможност да зададат своите въпроси и да обсъдят неяснотите по прилагане на МСФО 15.

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.

КРМГ с два майсторски класа на тема: Environmental, Social, E-Governance /ESG/ Reporting

На 21.11.2021 и 25.11.2021 лектори от КПМГ представиха лекции на тема: Environmental, Social, E-Governance /ESG/ Reporting. Майсторският клас е част от мероприятията по меморандума между УНСС и КПМГ с координатор доц. д-р Михаил Мусов.

Проф. д-р Снежана Башева - ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" предостави на музея на УНСС, алманах за историята на 100 годишната катедра. 

Визуализация на изображенията

на снимката проф. д-р Снежана Башева и директора на музея г-жа Илияна Драганова

На 17.11. 2021 г. съвместно с Института на експерт –счетоводителите на Англия и Уелс- ICAEW се проведе пленарна сесия на тема „ Повишете уменията си за заетост с ICAEW“.

Сесията бе открита от доц.Мусов-зам.ректор на УНСС и координатор на меморандума за сътрудничество с ICAEW. Проф.Башева-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ приветства участниците и подчерта ,че „…сътрудничеството с партньорите от ICAEW навлиза в своето второ десетилетие. Благодарение на тях в УНСС бяха организирани десетки бизнес-игри , представени бяха два образователни филма, а също така бяха акредирани специалностите от ФСФ, което позволи признаване на изпити във връзка с придобиване на квалификацията дипломиран- експерт счетоводител. Днес правим още една крачка напред с тяхна помощ, а именно открива се възможност пред нашите студенти да получат стипендии от ICAEW ,което ще им осигури пътя за успеха и за една добра кариера в бъдеще…“. Пленарната сесия включваше три панела. В първият студентите се срещнаха с регионалният представител на ICAEW, който ги запозна с института и представи възможностите за кариера и за участие в студентската програма, спонсорирана от ICAEW. Вторият панел протече като интерактивна дискусия посветена на въпросите как да се подготвим за интервю – процес на интервю, очаквания, подготовка, представяне; печелившо отношение и поведение – кого търсят работодателите; търговска осведоменост – какво е това и защо е важно, примери. По време на третия панел студентите имаха възможност да се срещнат с партньори и служители от най-големите одиторски компании в света и България- Deloitte, EY, GT, ICAEW, MS, MV, PWC, AFA и др. В този панел участие взе и Бен Тригс, директор Bright network.

На 08.11.2021 Deloitte България проведе майсторски клас на тема МСФО 16 „Лизинг“.

Студентите, гостите и лекторите бяха приветствани и представени от доц. д-р Мария Маркова координатор по меморандума и от доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, преподавател по дисциплината МСФО. В майсторския клас бе дадена възможност за участие на студенти и преподаватели от Икономически университет, гр. Варна и Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, гр. Свищов, с които УНСС участва в общ клъстър “Счетоводство и финанси”.

В началото на майсторския клас Галена Жеркова – специалист Човешки ресурси в Deloitte България, представи кариерните възможности, които Deloitte България предоставя на студентите от УНСС.

Визуализация на изображенията

Лектори бяха Павлин Николов – одит мениджър в Deloitte България и бивш възпитаник на УНСС и Петя Тодорова-Павлова - одит мениджър в Deloitte България. Те представиха на присъстващите основните моменти в МСФО 16 (от страна на лизингополучателите), както и някои от по-специфичните проблеми, с които практикуващите счетоводители и одитори се сблъскват при прилагане на изискванията на стандарта.

Освен теоретичните постановки на стандарта, лекторите споделиха и личния си опит при прилагането на изискванията на МСФО 16.

Визуализация на изображенията

Лекцията завърши с Q&A сесия, на която студентите и гостите имаха възможност да зададат въпроси и да споделят опита си при прилагането на стандарта.

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.

На 09.10.2021 магистрите от специалност „Финансов мениджмънт“ отново имаха среща с бизнеса. Специалисти от Tek Experts представиха пред студентите възможности за кариерно развитие.

Tek Experts е водещ световен доставчик на бизнес услуги и услуги по поддръжка в областта на ИТ, както и разработване на софтуер. Предлагат иновативни технологии като Dynamics ERP Finance, Dynamics ERP Supply Chain Management, Azure Subscriptions and Billing и др.

Организатор на събитието е доц. д-р Мария Маркова от катедра „Счетоводство и анализ“ към Финансово-счетоводния факултет.

В събитието се включиха Петър Евтимов - мениджър екип в „Azure – Subscriptions and Billing Management Systems (ASMS), Христо Атанасов - Мениджър екип “Dynamics Finance”, Стефани Костадинова - старши инженер, Янис Гианарис - Мениджър на секция “Dynamics Enterprise Resource Planning (ERP)) и Илияна Маргаритова - мениджър „Маркетинг“.

Визуализация на изображенията

На 03.10.2021 Deloitte България отново посети студенти от ОКС "Магистър", специалност "Финансов мениджмънт". Представителите на Deloitte България инициираха мероприятието, мотивирани от предходни ползотворни срещи с възпитаници на УНСС.

Визуализация на изображенията

Студентите и гостите  бяха приветствани от доц. д-р Мария Маркова - координатор по меморандума. В разговорите със студентите взеха участие Галена Жеркова – Специалист Човешки ресурси, Искра Иванова – старши одит мениджър и Виторио Димитров – одит консултант и възпитаник на УНСС.

Визуализация на изображенията

Лекторите отново споделиха ценен опит от професионалната си дейност, както и възможности за бъдещо кариерно развитие, които се откриват пред студентите като стажантски програми. Обсъдиха се и нови теми и сфери на сътрудничество между двете организации.

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц.  д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.

На 27.09.2021 Председателя на ИДЕС Бойко Костов  връчи на Ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и на Ръководителя на катедра "Счетоводство и анализ" - проф. д-р Снежана  Башева фототипно копие на дисертацията на патриарха на българското счетоводство проф. Димитър Добрев

Deloitte България представи на 20.09.2021 пред студенти от ОКС Бакалавър, специалност "Счетоводство" – 1-ви курс и на 21.09.2021 пред студенти от ОКС Бакалавър, специалност "Счетоводство" - 3-ти курс, специалност "Финанси" – 3-ти курс и специалност "Финансов контрол" - 4-ти курс възможностите за кариерно развитие

Студентите и гостите  бяха приветствани от проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и доц. Маркова - координатор по меморандума.

В началото на лекцията студентите бяха приветствани от Галена Жеркова – Специалист Човешки ресурси и бяха запознати с възможностите за кариерно развитие в компанията.  В събитията взеха участие и Мирослав Толев – Старши Одит Мениджър, Петя Тодорова-Павлова – Одит Мениджър, Виторио Димитров – Одит Консултант и възпитаник на УНСС.

Лекторите споделиха ценен опит за бъдещите възможности, които се откриват пред студентите като стажантски програми и кариерно развитие.

На събитията бяха връчени сертификати за участие като гост-лектори на представители на Deloitte в поредица от организирани публични лекции през учебната 2020-2021 година.

Визуализация на изображенията

Визуализация на изображенията

В периода  25-28.05.2021 г.  проф. д-р Снежана Башева и  проф. д-р Румяна Пожаревска   посетиха I.U.T- Montpellier, France  по програмата Еразъм.

Университетът е част от структурата на  University of Montpellier, университет с осем вековна годишна история. В хода на обсъжданията колегите от I.U.T- Montpellier изразиха своето огромно желание да  разширят връзките си с  УНСС, както по линията на обмен на студенти по програмата Еразъм, така и чрез  участие на преподаватели  и  студенти в научни проекти. Особен интерес за нас представлява възможността за участие на преподаватели  и студенти в изградената  International Laboratory for Learning – ILE. Тя ще се използва при осъществяване на международни научни проекти, за разширяване на мобилността на студенти и преподаватели, за  научно ръководство на чуждестранни студенти  и за  справяне с предизвикателствата на разликите в социалната, културна и  научна среда. 

 

 Визуализация на изображенията/Uploads/Department/IMG_8200.jpg

ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС

вторник, 11 май 2021 8:32

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) ще осигури 15 пълни стипендии за студенти на УНСС, покриващи цялото обучение по тригодишната престижна квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“ на ICAEW (ICAEW ACA qualification). Това стана ясно по време на работна среща на доц. Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, с представители на Института. „Навлизаме в качествено нов етап на партньорство между нашия университет и ICAEW, което носи изключително висока добавена стойност за студентите. Доверието на международните партньори към УНСС непрекъснато нараства“, заяви доц. Мусов след срещата и допълни: „Ясно е, че когато институционалните ресурси са ограничени, а потребителите на кадри са наистина заинтересовани, тяхната пасивна подкрепа не може да бъде достатъчна – необходимо е осигуряването на реална помощ за студентите. Този модел на сътрудничество е много добра практика, която съм убеден, че ще се разпространи сред обучаващите звена на университета.“  

Проф. Снежана Башева и доц. Михаил Мусов

В резултат на близо деветгодишното партньорство между УНСС и ICAEW, на студентите на УНСС от ОКС „бакалавър“ се признават общо 6 изпита от ICAEW ACA qualification, а на студентите от магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 изпита. Съществува и възможност за придобиване на Сертификата за професионална квалификация в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW CFAB), който удостоверява част от пълната ICAEW ACA qualification. Проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, подчерта: „Когато преди толкова много години аз и моят екип поставихме началото на партньорството с ICAEW, не сме се и надявали на подобни резултати. Системните усилия по адаптиране на учебните програми, както и взаимното уважение през годините, заслужено доведоха до този успех. Нашите студенти наистина го заслужават.“ 

„Стипендиите ще осигурят достъп на талантливи студенти от УНСС до най-добрите местни и глобални възможности за бъдещо развитие в областта на счетоводството и финансите“, изтъкна г-жа Joanna Szychowska, мениджър „Международно развитие, ЦИЕ“ в ICAEW, и допълни:  „За младите хора, които приемат това предизвикателството, светът на възможностите за заетост няма да има граници и вратите на международния бизнес ще бъдат широко отворени.“Сес

Г-жа Joanna Szychowska, ICAEW

Подробности за инициативата ще бъдат обявени на специална среща със студентите на УНСС, планирана за 14 октомври 2021 г. Заявления за кандидатстване, придружени с есе на тема „Why ICAEW Should Choose My Application for the ACA Independent Student Programme?“ се приемат на j[email protected]Крайният срок за кандидатстване е 14 ноември 2021 г.

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) connects more than 150 000 chartered accountants worldwide. By training, developing and supporting students and accountants throughout their career, ICAEW ensures that they have the expertise and values to meet the needs of tomorrow’s businesses. In this way, ICAEW experts are working to build robust, accountable and fair economies across the globe.

ICAEW is a member of Chartered Accountants Worldwide (CAW), which brings together 11 chartered accountancy bodies, representing over 1.6 million members and students globally. ICAEW is well known for its most prestigious global qualification, ACA, which is recognised around the world.

На 20.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха майсторски клас пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 9 „Финансови инструменти”

Студентите и гостите бяха приветствани от доц. д-р Мария Маркова - координатор по меморандума за сътрудничество между Deloitte и УНСС. МСФО 9 бе представен от Емил Гарипов – Одит Мениджър в Deloitte България. В лекцията се включиха Милка Дамянова – Одит Директор и Галена Жеркова – Отдел човешки ресурси. Участие взеха и представители на ИДЕС.

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите. В мероприятието участват представители от ИДЕС във връзка с изследване ,финансирано със средства от целева субсидия за НИД на УНСС по договор No НИД НИ-9/2019.

На 13.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха  майсторски клас  пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти"

Студентите и гостите  бяха приветствани от проф. Снежана Башева – ръководител катедра ”Счетоводство и анализ” и доц. Мария Маркова - координатор по меморандума за сътрудничество между Deloitte и УНСС. В началото на лекцията студентите бяха приветствани от Милка Дамянова – Одит Директор и Галена Жеркова – Отдел човешки ресурси. МСФО 15 бе представен от Стоянка Кратункова – Одит Мениджър в Deloitte България. В лекцията участваха и представители на ИДЕС.

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц.  д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите. В мероприятието участват представители от ИДЕС във връзка с изследване, финансирано със средства от целева субсидия за НИД на УНСС по договор No НИД НИ-9/2019.

На 12.04.2021 Партньорите от КПМГ България запознаха студенти с нова инициатива, насочена към  студенти , които искат да се развиват в сферата на одита – Триатлон за таланти за младши одитори.

Студентите и гостите  бяха приветствани от доц. Мария Маркова – преподавател от катедра “Счетоводство и анализ”. Регламентът и условията за участие в триатлона, бяха представени от Валерия Бочева и Милена Клисарска от КПМГ България.

Събитиeтo се организира в рамките на договора за сътрудничество между УНСС и KPMG България с координатор доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“. KPMG в България (kpmg.com/bg) е създадена през 1992 г.В момента в нея работят 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от секторите на икономиката.

На 6.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха  майсторски клас  пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 16 „Лизинг – Основни ефекти“

Студентите и гостите  бяха приветствани от проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и доц. д-р Мария Маркова - координатор по меморандума. В началото на лекцията студентите бяха запознати с възможностите за кариерно развитие в компанията. Лектори на Deloitte бяха Милка Дамянова – Одит Директор, Росица Бъчварова – Мениджър Човешки ресурси, Галена Жеркова – Отдел човешки ресурси и Мартин Ангелов – Старши одитор в Deloitte България.

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц.  д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.

16.03. 2021 Deloitte България представи пред студенти от ОКС Бакалавър, специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие

Тема: „Възможности за кариерно развитие в Deloitte България“;

Събитието започна с приветствие на Росица Ботева – Одит Съдружник и Росица Бъчварова – Мениджър Човешки ресурси в Deloitte България. Представена бе компанията и възможностите за кариерно развитие в Deloitte България от гост-лектори Росица Бъчварова – Мениджър Човешки ресурси, Христина Стоянова – Специалист Човешки ресурси и Галена Жеркова – Специалист Човешки ресурси. В заключителната част на срещата бе споделен опит и представени спецификите на одиторската професия от гост-лектори Кристина Господинова (възпитаник на УНСС и бивш студент на проф. Фесчиян) – Одит Мениджър и Констанс-Мари Попова (възпитаник на УНСС) – Одит Консултант.

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц.  д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.


На 16.02.2021 с любезното съдействие на проф. Кападолио и д-р Дангърска, членовете на катедрата имаха възможност да  участват в престижен форум на  Комитета по счетоводни и данъчни  услуги към Confindustria –Bulgaria. На форума се обсъдиха актуални  промени и проблеми в счетоводното и  данъчното законодателство  в България и  Италия. Презентации бяха изнесени от  д-р Ванина Дангърска и проф. Джанфранко Каподалио от Унивеситета в Болоня.  В дискусията участваха проф.Снежана Башева и доц.Мариана Михайлова. 

14.12.2020     Кръгла маса на тема „Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност „Счетоводство и контрол“, ОКС „бакалавър“, дистанционна форма на обучение“

Организирана и проведена кръгла маса на тема „Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност „Счетоводство и контрол“, ОКС „бакалавър“, дистанционна форма на обучение“.

 04.12.2020     Майсторски клас на Ernst & Young

Тема: „Новият стандарт за отчитане на лизингови договори МСФО 16 „Лизинг“;
Лектор/и: г-н Данаил Гецев, асоцииран съдружник в Одит практиката на EY България.

 02.12. 2020     Ernst & Young представи пред студенти от специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие

Тема: „Възможности за кариерно развитие в EY България“;
Лектор/и: г-н Найден Костадинов, съдружник и г-жа Надя Михова, HR мениджър в EY България.

 01.12.2020     Майсторски клас на Ernst & Young

Тема: „Ефекти върху процеса на отчетност от тенденциите за централизиране на счетоводната и данъчната функция на мултинационални компании“;
Лектор/и: г-н Найден Костадинов, ДЕС, FCCA, съдружник и ръководител на отдел „Данъчни, счетоводни и правни услуги“ в EY България, Сeверна Македония, Албания и Косово, и г-жа Ралица Димитрова, ACCA, старши мениджър в отдел „Данъчни, счетоводни и правни услуги“ в EY България.

 27.11.2020     Майсторски клас на Ernst & Young

Тема: „Новият стандарт за признаване на приходи МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“;
Лектор/и: г-н Ивайло Колев, ДЕС, ACCA, асоцииран съдружник в Одит практиката на EY България.

 24.11.2020     Майсторски клас на Ernst & Young

Тема: „Основни изисквания и организация на счетоводната отчетност на мултинационални компании“;
Лектор/и: г-н Найден Костадинов, ДЕС, FCCA, съдружник и ръководител на отдел „Данъчни, счетоводни и правни услуги“ в EY България, Сeверна Македония, Албания и Косово, и г-жа Ралица Димитрова, ACCA, старши мениджър в отдел „Данъчни, счетоводни и правни услуги“ в EY България.

 10.11.2020     Майсторски клас на KPMG

Тема: „Влиянието на COVID-19 върху финансовото отчитане“;
Лектор/и: г-н Пламен Вълнев, директор „Одит“, г-н Йордан Камджилов, главен мениджър „Одит“, и г-н Георги Василев, мениджър „Одит“.

 03.11.2020     Майсторски клас на KPMG

Тема: „Влиянието на COVID-19 върху бизнеса и икономиката“;
Лектор/и: г-жа Мария Пенева, съдружник „Одит“, и г-н Пламен Вълнев, директор „Одит“.

 20.10.2020     Майсторски клас на Grant Thornton

Тема: „Счетоводно и данъчно третиране на лизингови договори“;
Лектор/и: д-р Кирил Башикаров и г-н Георги Стоянов.

 14.10.2020     Меморандум за сътрудничество и създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството между УНСС, ИУ – Варна и СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

Катедра „Счетоводство и анализ“ е водеща катедра по Меморандума за сътрудничество от страна на УНСС.

 06.10.2020     Майсторски клас на Grant Thornton

Тема: „Влиянието на COVID-19 върху стандартизацията в счетоводството и финансовата отчетност на предприятията“;
Лектор/и: д-р Кирил Башикаров и г-н Георги Стоянов.

 26.06.2020     Публична защита на дисертационен труд с автор докторант Ванина Стоилова Дангърска

Организиране и провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема „Практико-приложни аспекти на различията в съвременните счетоводни системи на Италия и България“ по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, ПН 3.8 „Икономика, с автор Ванина Стоилова Дангърска (научен ръководител: доц. д-р Мариана Михайлова).

 05.03.2020     Семинар "ICAEW University Student Scheme and Accounting Career Speed Darting" за студенти и докторанти

Катедра „Счетоводство и анализ“, съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), проведе семинар на тема “ICAEW University Student Scheme and Accounting Career Speed Dating” за студенти и докторанти на УНСС. Работодатели партньори на събитието бяха едни от най-големите одиторски компании – AFA Bulgaria, EY, Grant Thornton и PwC.

 20.02.2020     Юбилейна международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра „Счетоводство и анализ“

С юбилейна международна научна конференция на тема „Приносите на счетоводството в икономическата наука” катедра „Счетоводство и анализ" отбеляза своя 100-годишен юбилей. Форумът се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и е част от събитията, посветени на 100-годишнината на университета.
Работата на юбилейния форум беше организирана в четири тематични секции: Възникване и развитие на счетоводната наука и образованието по счетоводство; Концептуална рамка и стандартизация в счетоводството и одита; Финансова отчетност и финансово-счетоводен мениджмънт; Регламенти и стандартизация на счетоводството в публичния сектор. Доклади по темите изнесоха представители на счетоводната наука от УНСС и от университети в страната и чужбина.

31.01.2020 г. Публична защита на дисертационен труд на тема „Влияние на стандартизацията в счетоводството върху счетоводната политика на предприятието“

Организиране и провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема „Влияние на стандартизацията в счетоводството върху счетоводната политика на предприятието“ по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, ПН 3.8 „Икономика, с автор Кирил Димитров Башикаров (научен ръководител: проф. д-р Снежана Башева).

 12.12.2019     Среща дискусия на тема „Възможности за кариерно развитие“

Тема: „Възможности за кариерно развитие“;
Лектор/и: г-жа Павлина Петрова – основател и управляващ директор на счетоводна кантора „Zara Consult“.

 05.12.2019     Публична лекция на KPMG

Тема: „Бъдещето на одиторската професия“;
Лектор/и: г-н Иван Андонов, съдружник и ръководител на направление „Одит“ в KPMG.

 13.11.2019     Прожекция на новия образователен филм “Without Question” на ICAEW

Катедра "Счетоводство и анализ" организира и проведе “Without Question” – новия образователен филм на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Над 600 зрители в аула „Максима“ на УНСС видяха и дискутираха съвременните предизвикателства пред счетоводната и одиторската професия, в т.ч. етични дилеми, професионален скептицизъм, комуникация, конфиденциалност, лидерство и др. 

 04.11.2019     Публична защита на дисертационен труд на тема „Теоретико-методологични аспекти на бюджетирането в орагнизациите с нестопанска цел (по примера на фондация)“

Организиране и провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема „Теоретико-методологични аспекти на бюджетирането в орагнизациите с нестопанска цел (по примера на фондация)“ по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, ПН 3.8 „Икономика, с автор Джеймс Бориславов Йоловски (научен ръководител: доц. д-р Теодора Рупска).

 17-19.05.2019     Майсторски клас за студенти и докторанти, воден от Prof. Dr. Kiymet Tunca Caliyurt

ФСФ, катедра "Счетоводство и анализ" организираха и проведоха Майсторски клас, воден от проф. д-р Kiymet Tunca Caliyurt, декан на Факултета по икономически и административни науки при Тракийския университет в Одрин (Турция). Дискутирани бяха основните въпроси, свързани с видовете финансови измами, и създаването на подходящи условия за превенция. Участие в майсторския клас взеха студенти и докторанти от Финансово-счетоводния факултет и представители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО).

 04.04.2019     Майсторски клас на Ernst & Young  

Тема: "Голямата промяна - МСФО 16 Лизинги";
Лектор/и: г-жа Боряна Тодорова – старши мениджър в EY. 

13.03.2019     Семинар "ICAEW Univeristy Student Scheme (USS) and Employability Skills" за студенти и докторанти на ФСФ  

ФСФ, катедра "Счетоводство и анализ" съвместно с The Institute of Charterered Accountants in England and Wales (ICAEW) организираха и проведоха ICAEW Univeristy Student Scheme (USS) and Employability Skills" за студенти и докторанти на ФСФ. Работодатели партньори на събитието бяха AFA Bulgaria, Deloitte, Moore Stephens, MV Consulting и PwC. В рамките на партньорското споразумение между двете институции, ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС.

11.02.2019     Събитие в рамките на Меморандума за сътрудничество между УНСС (ФСФ) и MDV Professional Education

По покана на ръководството на MDV Professional Education, доц. д-р Мария Маркова – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, взе участие в церемонията по завършване на възпитаници на професионалната организация. Доц. д-р Маркова запозна учениците с възможностите за продължаващо обучение в УНСС и връчи сертификати на отличниците. Събитието е потвърждение на изградената и добре функционираща връзка между средното образование, висшето образование и професионалните организации.

09.01.2019     Публична лекция на доц. д-р Атанаска Филипова - Сланчева на тема "Предизвикателства пред счетоводството и анализа в банките от промени в приложимата правна рамка"

09.01.2019     Публична лекция на доц. д-р Мария Маркова на тема "Публично-частно партньорство - същност и отчетна рамка" 

06.12.2018     Уоркшоп за студенти на ФСФ съвместно с ABLE Activator

Финансово-счетоводният факултет (катедра „Счетоводство и анализ“) и ABLE Activator проведоха уоркшоп за студенти на ФСФ, на който представиха възможности за развитие на личностните и лидерски умения (в т.ч. креативност, критично мислене и решаване на проблеми, комуникация и др.), както и за изграждане на устойчив бизнес модел за създаване на стойност в съвременните организации. Лектор на уоркшопа бе г-жа Кремена Дервенкова - организационен лидер на ABLЕ.

27.11.2018     Обучение под надслов „Как да стана успешен професионалист?“ 

Финансово-счетоводният факултет и Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-България) проведоха  обучение  под надслов „Как да стана успешен професионалист“. Обучението беше осъществено  със съдействието и подкрепата на един от  световните лидерите в областта  на дигиталните портфейли и онлайн разплащанията - компанията „Пейсейф - България“

21.11.2018     Employability Skills Session за студенти на ФСФ  

ФСФ, катедра "Счетоводство и анализ" съвместно с The Institute of Charterered Accountants in England and Wales (ICAEW) организираха и проведоха Employability Skills Session за студенти на ФСФ. Работодатели партньори на събитието бяха AFA Bulgaria, Deloitte, Grant Thornton, Moore Stephens и PwC.

06.10.2018     Честване по случай 90-та годишнина на проф. д.ик.н. Иван Душанов 

Катедра "Счетоводство и анализ" съвместно със Сметната палата на Република България организираха честване по случай 90-та годишнина на проф. д.ик.н. Иван Душанов. По време на мероприятието доклади изнесоха г-н Цветан Цветков - председател на Сметната палата, и проф. д-р Стоян Стоянов - почетен ръководител на катедра "Счетоводство и анализ". Проф. Душанов получи многобройни поздравления и подаръци от представители на различни обществени, професионални и академични организации и институти.

25.05.2018     Лекция на Assoc. Prof. José Aguado от University of Granada (Spain), Department of Accounting and Finance

Assoc. Prof. José Aguado проведе лекция на тема "Financial Reporting: The Spanish Case" пред студентите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език". Неговото посешение в УНСС е в рамките на програмата Erasmus Plus. 

16.05.2018     Публична лекция на проф. д-р Румяна Пожаревска на тема "Интелектуалният капитал и нематериалните активи на предприятията - счетоводни аспекти"

16.05.2018     Публична лекция на доц. д-р Михаил Мусов на тема "Висшето образование по счетоводство - проблеми и перспективи"  

16.05.2018     Конференция на тема „Счетоводството - наука, образование, практика“, посветена на 130-та годишнина от рождението на проф. д-р Димитър Добрев.

15.05.2018     Employability Skills Workshop за студенти на УНСС (съвместно с ICAEW, PricewaterhouseCoopers и Grant Thornton).

25-26.04.2018     Цикъл лекции на Assistant Prof. Sara Trucco от University of International Studies of Rome (UNINT), Italy, Faculty of Economics.

Assistamt Prof. Sara Trucco проведе цикъл лекции на тема "The link between financial accounting and management accounting (The Role of Voluntary, Non-Financial and Forward-Looking Disclosure Within Financial Accounting Information)" пред студентите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език". Нейното посещение в УНСС е в рамките на програмата Erasmus Plus. 

Прикачени файлове:

image/pjpeg IMG_8201.jpg - 18 KB

image/pjpeg IMG_8200.jpg - 416 KB

image/pjpeg IMG_8202.JPG - 3086 KB

image/pjpeg IMG_8203.JPG - 3059 KB

image/pjpeg IMG_20221005_181006.jpg - 1870 KB

image/pjpeg IMG_20221005_181043.jpg - 2607 KB

image/jpeg IMG-d84c1d41d4106eeea7033c82979bdb29-V_2 (1).jpg - 127 KB

application/pdf ICAEW ПРОДЪЛЖИ АКРЕДИТАЦИЯТА НА УНСС.pdf - 18 KB

image/jpeg IMG-511bd6ed8220daaa50b34025c4190ca1-V (2).jpg - 228 KB

image/jpeg IMG_20231107_111612 (9).jpg - 5045 KB

image/jpeg IMG_20231107_111559 (1).jpg - 4809 KB

image/jpeg IMG_20231107_090932.jpg - 5081 KB