Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: вторник, 01 юни 2021 9:36

Акценти

В периода  25-28.05.2021 г.  проф. д-р Снежана Башева и  проф. д-р Румяна Пожаревска   посетиха I.U.T- Montpellier, France  по програмата Еразъм.

Университетът е част от структурата на  University of Montpellier, университет с осем вековна годишна история. В хода на обсъжданията колегите от I.U.T- Montpellier изразиха своето огромно желание да  разширят връзките си с  УНСС, както по линията на обмен на студенти по програмата Еразъм, така и чрез  участие на преподаватели  и  студенти в научни проекти. Особен интерес за нас представлява възможността за участие на преподаватели  и студенти в изградената  International Laboratory for Learning – ILE. Тя ще се използва при осъществяване на международни научни проекти, за разширяване на мобилността на студенти и преподаватели, за  научно ръководство на чуждестранни студенти  и за  справяне с предизвикателствата на разликите в социалната, културна и  научна среда. 

 

 Визуализация на изображенията/Uploads/Department/IMG_8200.jpg

 

ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС

вторник, 11 май 2021 8:32

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) ще осигури 15 пълни стипендии за студенти на УНСС, покриващи цялото обучение по тригодишната престижна квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“ на ICAEW (ICAEW ACA qualification). Това стана ясно по време на работна среща на доц. Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, с представители на Института. „Навлизаме в качествено нов етап на партньорство между нашия университет и ICAEW, което носи изключително висока добавена стойност за студентите. Доверието на международните партньори към УНСС непрекъснато нараства“, заяви доц. Мусов след срещата и допълни: „Ясно е, че когато институционалните ресурси са ограничени, а потребителите на кадри са наистина заинтересовани, тяхната пасивна подкрепа не може да бъде достатъчна – необходимо е осигуряването на реална помощ за студентите. Този модел на сътрудничество е много добра практика, която съм убеден, че ще се разпространи сред обучаващите звена на университета.“  

Проф. Снежана Башева и доц. Михаил Мусов

В резултат на близо деветгодишното партньорство между УНСС и ICAEW, на студентите на УНСС от ОКС „бакалавър“ се признават общо 6 изпита от ICAEW ACA qualification, а на студентите от магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 изпита. Съществува и възможност за придобиване на Сертификата за професионална квалификация в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW CFAB), който удостоверява част от пълната ICAEW ACA qualification. Проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, подчерта: „Когато преди толкова много години аз и моят екип поставихме началото на партньорството с ICAEW, не сме се и надявали на подобни резултати. Системните усилия по адаптиране на учебните програми, както и взаимното уважение през годините, заслужено доведоха до този успех. Нашите студенти наистина го заслужават.“ 

„Стипендиите ще осигурят достъп на талантливи студенти от УНСС до най-добрите местни и глобални възможности за бъдещо развитие в областта на счетоводството и финансите“, изтъкна г-жа Joanna Szychowska, мениджър „Международно развитие, ЦИЕ“ в ICAEW, и допълни:  „За младите хора, които приемат това предизвикателството, светът на възможностите за заетост няма да има граници и вратите на международния бизнес ще бъдат широко отворени.“

Г-жа Joanna Szychowska, ICAEW

Подробности за инициативата ще бъдат обявени на специална среща със студентите на УНСС, планирана за 14 октомври 2021 г. Заявления за кандидатстване, придружени с есе на тема „Why ICAEW Should Choose My Application for the ACA Independent Student Programme?“ се приемат на joanna.szychowska@icaew.com. Крайният срок за кандидатстване е 14 ноември 2021 г.

*

*          *

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) connects more than 150 000 chartered accountants worldwide. By training, developing and supporting students and accountants throughout their career, ICAEW ensures that they have the expertise and values to meet the needs of tomorrow’s businesses. In this way, ICAEW experts are working to build robust, accountable and fair economies across the globe.

ICAEW is a member of Chartered Accountants Worldwide (CAW), which brings together 11 chartered accountancy bodies, representing over 1.6 million members and students globally. ICAEW is well known for its most prestigious global qualification, ACA, which is recognised around the world.

 

 

На 20.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха майсторски клас пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 9 „Финансови инструменти”

 

Студентите и гостите бяха приветствани от доц. д-р Мария Маркова - координатор по меморандума за сътрудничество между Deloitte и УНСС. МСФО 9 бе представен от Емил Гарипов – Одит Мениджър в Deloitte България. В лекцията се включиха Милка Дамянова – Одит Директор и Галена Жеркова – Отдел човешки ресурси. Участие взеха и представители на ИДЕС.

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите. В мероприятието участват представители от ИДЕС във връзка с изследване ,финансирано със средства от целева субсидия за НИД на УНСС по договор No НИД НИ-9/2019.

 

На 13.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха  майсторски клас  пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти"

 

Студентите и гостите  бяха приветствани от проф. Снежана Башева – ръководител катедра ”Счетоводство и анализ” и доц. Мария Маркова - координатор по меморандума за сътрудничество между Deloitte и УНСС. В началото на лекцията студентите бяха приветствани от Милка Дамянова – Одит Директор и Галена Жеркова – Отдел човешки ресурси. МСФО 15 бе представен от Стоянка Кратункова – Одит Мениджър в Deloitte България. В лекцията участваха и представители на ИДЕС.

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц.  д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите. В мероприятието участват представители от ИДЕС във връзка с изследване, финансирано със средства от целева субсидия за НИД на УНСС по договор No НИД НИ-9/2019.

 

На 12.04.2021 Партньорите от КПМГ България запознаха студенти с нова инициатива, насочена към  студенти , които искат да се развиват в сферата на одита – Триатлон за таланти за младши одитори.

 

Студентите и гостите  бяха приветствани от доц. Мария Маркова – преподавател от катедра “Счетоводство и анализ”. Регламентът и условията за участие в триатлона, бяха представени от Валерия Бочева и Милена Клисарска от КПМГ България.

Събитиeтo се организира в рамките на договора за сътрудничество между УНСС и KPMG България с координатор доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“. KPMG в България (kpmg.com/bg) е създадена през 1992 г.В момента в нея работят 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от секторите на икономиката.

 

На 6.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха  майсторски клас  пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 16 „Лизинг – Основни ефекти“


Студентите и гостите  бяха приветствани от проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и доц. д-р Мария Маркова - координатор по меморандума. В началото на лекцията студентите бяха запознати с възможностите за кариерно развитие в компанията. Лектори на Deloitte бяха Милка Дамянова – Одит Директор, Росица Бъчварова – Мениджър Човешки ресурси, Галена Жеркова – Отдел човешки ресурси и Мартин Ангелов – Старши одитор в Deloitte България.

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц.  д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.

 

16.03. 2021 Deloitte България представи пред студенти от ОКС Бакалавър, специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие

 

Тема: „Възможности за кариерно развитие в Deloitte България“;

Събитието започна с приветствие на Росица Ботева – Одит Съдружник и Росица Бъчварова – Мениджър Човешки ресурси в Deloitte България. Представена бе компанията и възможностите за кариерно развитие в Deloitte България от гост-лектори Росица Бъчварова – Мениджър Човешки ресурси, Христина Стоянова – Специалист Човешки ресурси и Галена Жеркова – Специалист Човешки ресурси. В заключителната част на срещата бе споделен опит и представени спецификите на одиторската професия от гост-лектори Кристина Господинова (възпитаник на УНСС и бивш студент на проф. Фесчиян) – Одит Мениджър и Констанс-Мари Попова (възпитаник на УНСС) – Одит Консултант.

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц.  д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.


На 16.02.2021 с любезното съдействие на проф. Кападолио и д-р Дангърска, членовете на катедрата имаха възможност да  участват в престижен форум на  Комитета по счетоводни и данъчни  услуги към Confindustria –Bulgaria. На форума се обсъдиха актуални  промени и проблеми в счетоводното и  данъчното законодателство  в България и  Италия. Презентации бяха изнесени от  д-р Ванина Дангърска и проф. Джанфранко Каподалио от Унивеситета в Болоня.  В дискусията участваха проф.Снежана Башева и доц.Мариана Михайлова. 

 

 14.12.2020     Кръгла маса на тема „Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност „Счетоводство и контрол“, ОКС „бакалавър“, дистанционна форма на обучение“

Организирана и проведена кръгла маса на тема „Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност „Счетоводство и контрол“, ОКС „бакалавър“, дистанционна форма на обучение“.

 

04.12.2020     Майсторски клас на Ernst & Young

Тема: „Новият стандарт за отчитане на лизингови договори МСФО 16 „Лизинг“;
Лектор/и: г-н Данаил Гецев, асоцииран съдружник в Одит практиката на EY България.

 

02.12. 2020     Ernst & Young представи пред студенти от специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие

Тема: „Възможности за кариерно развитие в EY България“;
Лектор/и: г-н Найден Костадинов, съдружник и г-жа Надя Михова, HR мениджър в EY България.

 

01.12.2020     Майсторски клас на Ernst & Young

Тема: „Ефекти върху процеса на отчетност от тенденциите за централизиране на счетоводната и данъчната функция на мултинационални компании“;
Лектор/и: г-н Найден Костадинов, ДЕС, FCCA, съдружник и ръководител на отдел „Данъчни, счетоводни и правни услуги“ в EY България, Сeверна Македония, Албания и Косово, и г-жа Ралица Димитрова, ACCA, старши мениджър в отдел „Данъчни, счетоводни и правни услуги“ в EY България.

 

27.11.2020     Майсторски клас на Ernst & Young

Тема: „Новият стандарт за признаване на приходи МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“;
Лектор/и: г-н Ивайло Колев, ДЕС, ACCA, асоцииран съдружник в Одит практиката на EY България.

 

24.11.2020     Майсторски клас на Ernst & Young

Тема: „Основни изисквания и организация на счетоводната отчетност на мултинационални компании“;
Лектор/и: г-н Найден Костадинов, ДЕС, FCCA, съдружник и ръководител на отдел „Данъчни, счетоводни и правни услуги“ в EY България, Сeверна Македония, Албания и Косово, и г-жа Ралица Димитрова, ACCA, старши мениджър в отдел „Данъчни, счетоводни и правни услуги“ в EY България.

 

10.11.2020     Майсторски клас на KPMG

Тема: „Влиянието на COVID-19 върху финансовото отчитане“;
Лектор/и: г-н Пламен Вълнев, директор „Одит“, г-н Йордан Камджилов, главен мениджър „Одит“, и г-н Георги Василев, мениджър „Одит“.

 

03.11.2020     Майсторски клас на KPMG

Тема: „Влиянието на COVID-19 върху бизнеса и икономиката“;
Лектор/и: г-жа Мария Пенева, съдружник „Одит“, и г-н Пламен Вълнев, директор „Одит“.

 

20.10.2020     Майсторски клас на Grant Thornton

Тема: „Счетоводно и данъчно третиране на лизингови договори“;
Лектор/и: д-р Кирил Башикаров и г-н Георги Стоянов.

 

14.10.2020     Меморандум за сътрудничество и създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството между УНСС, ИУ – Варна и СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

Катедра „Счетоводство и анализ“ е водеща катедра по Меморандума за сътрудничество от страна на УНСС.

 

06.10.2020     Майсторски клас на Grant Thornton

Тема: „Влиянието на COVID-19 върху стандартизацията в счетоводството и финансовата отчетност на предприятията“;
Лектор/и: д-р Кирил Башикаров и г-н Георги Стоянов.

 

26.06.2020     Публична защита на дисертационен труд с автор докторант Ванина Стоилова Дангърска

Организиране и провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема „Практико-приложни аспекти на различията в съвременните счетоводни системи на Италия и България“ по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, ПН 3.8 „Икономика, с автор Ванина Стоилова Дангърска (научен ръководител: доц. д-р Мариана Михайлова).

 

05.03.2020     Семинар "ICAEW University Student Scheme and Accounting Career Speed Darting" за студенти и докторанти

Катедра „Счетоводство и анализ“, съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), проведе семинар на тема “ICAEW University Student Scheme and Accounting Career Speed Dating” за студенти и докторанти на УНСС. Работодатели партньори на събитието бяха едни от най-големите одиторски компании – AFA Bulgaria, EY, Grant Thornton и PwC.

 

20.02.2020     Юбилейна международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра „Счетоводство и анализ“

С юбилейна международна научна конференция на тема „Приносите на счетоводството в икономическата наука” катедра „Счетоводство и анализ" отбеляза своя 100-годишен юбилей. Форумът се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и е част от събитията, посветени на 100-годишнината на университета.
Работата на юбилейния форум беше организирана в четири тематични секции: Възникване и развитие на счетоводната наука и образованието по счетоводство; Концептуална рамка и стандартизация в счетоводството и одита; Финансова отчетност и финансово-счетоводен мениджмънт; Регламенти и стандартизация на счетоводството в публичния сектор. Доклади по темите изнесоха представители на счетоводната наука от УНСС и от университети в страната и чужбина.

 

31.01.2020 г. Публична защита на дисертационен труд на тема „Влияние на стандартизацията в счетоводството върху счетоводната политика на предприятието“

Организиране и провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема „Влияние на стандартизацията в счетоводството върху счетоводната политика на предприятието“ по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, ПН 3.8 „Икономика, с автор Кирил Димитров Башикаров (научен ръководител: проф. д-р Снежана Башева).

 

12.12.2019     Среща дискусия на тема „Възможности за кариерно развитие“

Тема: „Възможности за кариерно развитие“;
Лектор/и: г-жа Павлина Петрова – основател и управляващ директор на счетоводна кантора „Zara Consult“.

 

05.12.2019     Публична лекция на KPMG

Тема: „Бъдещето на одиторската професия“;
Лектор/и: г-н Иван Андонов, съдружник и ръководител на направление „Одит“ в KPMG.

 

13.11.2019     Прожекция на новия образователен филм “Without Question” на ICAEW

Катедра "Счетоводство и анализ" организира и проведе “Without Question” – новия образователен филм на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Над 600 зрители в аула „Максима“ на УНСС видяха и дискутираха съвременните предизвикателства пред счетоводната и одиторската професия, в т.ч. етични дилеми, професионален скептицизъм, комуникация, конфиденциалност, лидерство и др. 

 

04.11.2019     Публична защита на дисертационен труд на тема „Теоретико-методологични аспекти на бюджетирането в орагнизациите с нестопанска цел (по примера на фондация)“

Организиране и провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема „Теоретико-методологични аспекти на бюджетирането в орагнизациите с нестопанска цел (по примера на фондация)“ по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, ПН 3.8 „Икономика, с автор Джеймс Бориславов Йоловски (научен ръководител: доц. д-р Теодора Рупска).

 

17-19.05.2019     Майсторски клас за студенти и докторанти, воден от Prof. Dr. Kiymet Tunca Caliyurt

ФСФ, катедра "Счетоводство и анализ" организираха и проведоха Майсторски клас, воден от проф. д-р Kiymet Tunca Caliyurt, декан на Факултета по икономически и административни науки при Тракийския университет в Одрин (Турция). Дискутирани бяха основните въпроси, свързани с видовете финансови измами, и създаването на подходящи условия за превенция. Участие в майсторския клас взеха студенти и докторанти от Финансово-счетоводния факултет и представители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО).

  

04.04.2019     Майсторски клас на Ernst & Young  

Тема: "Голямата промяна - МСФО 16 Лизинги";
Лектор/и: г-жа Боряна Тодорова – старши мениджър в EY. 

 

13.03.2019     Семинар "ICAEW Univeristy Student Scheme (USS) and Employability Skills" за студенти и докторанти на ФСФ  

ФСФ, катедра "Счетоводство и анализ" съвместно с The Institute of Charterered Accountants in England and Wales (ICAEW) организираха и проведоха ICAEW Univeristy Student Scheme (USS) and Employability Skills" за студенти и докторанти на ФСФ. Работодатели партньори на събитието бяха AFA Bulgaria, Deloitte, Moore Stephens, MV Consulting и PwC. В рамките на партньорското споразумение между двете институции, ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС.


11.02.2019     Събитие в рамките на Меморандума за сътрудничество между УНСС (ФСФ) и MDV Professional Education

По покана на ръководството на MDV Professional Education, доц. д-р Мария Маркова – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, взе участие в церемонията по завършване на възпитаници на професионалната организация. Доц. д-р Маркова запозна учениците с възможностите за продължаващо обучение в УНСС и връчи сертификати на отличниците. Събитието е потвърждение на изградената и добре функционираща връзка между средното образование, висшето образование и професионалните организации.


09.01.2019     Публична лекция на доц. д-р Атанаска Филипова - Сланчева на тема "Предизвикателства пред счетоводството и анализа в банките от промени в приложимата правна рамка"

 

09.01.2019     Публична лекция на доц. д-р Мария Маркова на тема "Публично-частно партньорство - същност и отчетна рамка" 


06.12.2018     Уоркшоп за студенти на ФСФ съвместно с ABLE Activator

Финансово-счетоводният факултет (катедра „Счетоводство и анализ“) и ABLE Activator проведоха уоркшоп за студенти на ФСФ, на който представиха възможности за развитие на личностните и лидерски умения (в т.ч. креативност, критично мислене и решаване на проблеми, комуникация и др.), както и за изграждане на устойчив бизнес модел за създаване на стойност в съвременните организации. Лектор на уоркшопа бе г-жа Кремена Дервенкова - организационен лидер на ABLЕ.


27.11.2018     Обучение под надслов „Как да стана успешен професионалист?“ 

Финансово-счетоводният факултет и Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-България) проведоха  обучение  под надслов „Как да стана успешен професионалист“. Обучението беше осъществено  със съдействието и подкрепата на един от  световните лидерите в областта  на дигиталните портфейли и онлайн разплащанията - компанията „Пейсейф - България“


21.11.2018     Employability Skills Session за студенти на ФСФ  

ФСФ, катедра "Счетоводство и анализ" съвместно с The Institute of Charterered Accountants in England and Wales (ICAEW) организираха и проведоха Employability Skills Session за студенти на ФСФ. Работодатели партньори на събитието бяха AFA Bulgaria, Deloitte, Grant Thornton, Moore Stephens и PwC.

 

06.10.2018     Честване по случай 90-та годишнина на проф. д.ик.н. Иван Душанов 

Катедра "Счетоводство и анализ" съвместно със Сметната палата на Република България организираха честване по случай 90-та годишнина на проф. д.ик.н. Иван Душанов. По време на мероприятието доклади изнесоха г-н Цветан Цветков - председател на Сметната палата, и проф. д-р Стоян Стоянов - почетен ръководител на катедра "Счетоводство и анализ". Проф. Душанов получи многобройни поздравления и подаръци от представители на различни обществени, професионални и академични организации и институти.


25.05.2018     Лекция на Assoc. Prof. José Aguado от University of Granada (Spain), Department of Accounting and Finance

Assoc. Prof. José Aguado проведе лекция на тема "Financial Reporting: The Spanish Case" пред студентите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език". Неговото посешение в УНСС е в рамките на програмата Erasmus Plus. 


16.05.2018     Публична лекция на проф. д-р Румяна Пожаревска на тема "Интелектуалният капитал и нематериалните активи на предприятията - счетоводни аспекти"


16.05.2018     Публична лекция на доц. д-р Михаил Мусов на тема "Висшето образование по счетоводство - проблеми и перспективи"  


16.05.2018     Конференция на тема „Счетоводството - наука, образование, практика“, посветена на 130-та годишнина от рождението на проф. д-р Димитър Добрев


15.05.2018     Employability Skills Workshop за студенти на УНСС (съвместно с ICAEW, PricewaterhouseCoopers и Grant Thornton)


25-26.04.2018     Цикъл лекции на Assistant Prof. Sara Trucco от University of International Studies of Rome (UNINT), Italy, Faculty of Economics

Assistamt Prof. Sara Trucco проведе цикъл лекции на тема "The link between financial accounting and management accounting (The Role of Voluntary, Non-Financial and Forward-Looking Disclosure Within Financial Accounting Information)" пред студентите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език". Нейното посещение в УНСС е в рамките на програмата Erasmus Plus. 


Прикачени файлове:

image/pjpeg IMG_8201.jpg - 18 KB

image/pjpeg IMG_8200.jpg - 416 KB

image/pjpeg IMG_8202.JPG - 3086 KB

image/pjpeg IMG_8203.JPG - 3059 KB