Катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 15 октомври 2019 14:58

Акценти

17-19.05.2019     Майсторски клас за студенти и докторанти, воден от Prof. Dr. Kiymet Tunca Caliyurt

ФСФ, катедра "Счетоводство и анализ" организираха и проведоха Майсторски клас, воден от проф. д-р Kiymet Tunca Caliyurt, декан на Факултета по икономически и административни науки при Тракийския университет в Одрин (Турция). Дискутирани бяха основните въпроси, свързани с видовете финансови измами, и създаването на подходящи условия за превенция. Участие в майсторския клас взеха студенти и докторанти от Финансово-счетоводния факултет и представители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО).

  

04.04.2019     Майсторски клас за студенти и докторанти на тема "Голямата промяна - МСФО 16 Лизинги"  

ФСФ, катедра "Счетоводство и анализ" съвместно с EY организираха и проведоха Майсторски клас за студенти и докторанти на тема "Голямата промяна - МСФО 16 Лизинги" с лектор Боряна Тодорова – старши мениджър в EY. Форумът е в рамките на сключен меморандум за сътрудничество между EY и УНСС (ФСФ).

 

13.03.2019     Организиране и провеждане на семинар "ICAEW Univeristy Student Scheme (USS) and Employability Skills" за студенти и докторанти на ФСФ  

ФСФ, катедра "Счетоводство и анализ" съвместно с The Institute of Charterered Accountants in England and Wales (ICAEW) организираха и проведоха ICAEW Univeristy Student Scheme (USS) and Employability Skills" за студенти и докторанти на ФСФ. Работодатели партньори на събитието бяха AFA Bulgaria, Deloitte, Moore Stephens, MV Consulting и PwC. В рамките на партньорското споразумение между двете институции, ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС.


11.02.2019     Събитие в рамките на Меморандума за сътрудничество между УНСС (ФСФ) и MDV Professional Education

По покана на ръководството на MDV Professional Education, доц. д-р Мария Маркова – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, взе участие в церемонията по завършване на възпитаници на професионалната организация. Доц. д-р Маркова запозна учениците с възможностите за продължаващо обучение в УНСС и връчи сертификати на отличниците. Събитието е потвърждение на изградената и добре функционираща връзка между средното образование, висшето образование и професионалните организации.


09.01.2019     Провеждане на публични лекции на доц. д-р Атанаска Филипова - Сланчева ("Предизвикателства пред счетоводството и анализа в банките от промени в приложимата правна рамка") и на доц. д-р Мария Маркова ("Публично-частно партньорство - същност и отчетна рамка") от катедра "Счетоводство и анализ"


06.12.2018     Уоркшоп за студенти на ФСФ съвместно с ABLE Activator

Финансово-счетоводният факултет (катедра „Счетоводство и анализ“) и ABLE Activator проведоха уоркшоп за студенти на ФСФ, на който представиха възможности за развитие на личностните и лидерски умения (в т.ч. креативност, критично мислене и решаване на проблеми, комуникация и др.), както и за изграждане на устойчив бизнес модел за създаване на стойност в съвременните организации. Лектор на уоркшопа бе г-жа Кремена Дервенкова - организационен лидер на ABLЕ.


27.11.2018     Организиране и провеждане на обучение под надслов „Как да стана успешен професионалист?“ 

Финансово-счетоводният факултет и Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-България) проведоха  обучение  под надслов „Как да стана успешен професионалист“. Обучението беше осъществено  със съдействието и подкрепата на един от  световните лидерите в областта  на дигиталните портфейли и онлайн разплащанията - компанията „Пейсейф - България“


21.11.2018     Организиране и провеждане на Employability Skills Session за студенти на ФСФ  

ФСФ, катедра "Счетоводство и анализ" съвместно с The Institute of Charterered Accountants in England and Wales (ICAEW) организираха и проведоха Employability Skills Session за студенти на ФСФ. Работодатели партньори на събитието бяха AFA Bulgaria, Deloitte, Grant Thornton, Moore Stephens и PwC.

 

06.10.2018     Организиране и провеждане на честване по случай 90-та годишнина на проф. д.ик.н. Иван Душанов 

Катедра "Счетоводство и анализ" съвместно със Сметната палата на Република България организираха честване по случай 90-та годишнина на проф. д.ик.н. Иван Душанов. По време на мероприятието доклади изнесоха г-н Цветан Цветков - председател на Сметната палата, и проф. д-р Стоян Стоянов - почетен ръководител на катедра "Счетоводство и анализ". Проф. Душанов получи многобройни поздравления и подаръци от представители на различни обществени, професионални и академични организации и институти.


25.05.2018     Организиране и провеждане на лекция на Assoc. Prof. José Aguado от University of Granada (Spain), Department of Accounting and Finance

Assoc. Prof. José Aguado проведе лекция на тема "Financial Reporting: The Spanish Case" пред студентите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език". Неговото посешение в УНСС е в рамките на програмата Erasmus Plus. 


16.05.2018     Провеждане на публични лекции на проф. д-р Румяна Пожаревска ("Интелектуалният капитал и нематериалните активи на предприятията - счетоводни аспекти") и на доц. д-р Михаил Мусов ("Висшето образование по счетоводство - проблеми и перспективи") от катедра "Счетоводство и анализ" 


16.05.2018     Провеждане на конференция на тема „Счетоводството - наука, образование, практика“, посветена на 130-та годишнина от рождението на проф. д-р Димитър Добрев


15.05.2018     Провеждане на Employability Skills Workshop за студенти на УНСС (съвместно с ICAEW, PricewaterhouseCoopers и Grant Thornton)


25-26.04.2018     Организиране и провеждане на лекции на Assistant Prof. Sara Trucco от University of International Studies of Rome (UNINT), Italy, Faculty of Economics

Assistamt Prof. Sara Trucco проведе лекция на тема "The link between financial accounting and management accounting (The Role of Voluntary, Non-Financial and Forward-Looking Disclosure Within Financial Accounting Information)" пред студентите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език". Нейното посещение в УНСС е в рамките на програмата Erasmus Plus.