Катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 13 април 2017 10:49

Контакти

 

Научен секретар 
катедра "Счетоводство и анализ" 

гл.ас. д-р Михаил Мусов, е-mail: mihailmusov@abv.bg

Телефон: (02) 8195 612

Кабинет: 1040