Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: четвъртък, 13 април 2017 8:55

Кандидат-магистърски изпити

Всички студенти от ОКС „Бакалавър“, специалност „Счетоводство“ и специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ могат да се явят на предварителните сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (електронен или на хартиен носител) за академичната 2017/2018 г., съгласно Решение на Академичен съвет № 4/3-5.11.2016 г. т. 24, както следва:

 

ПЪРВА ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕЛЕКТРОННА СЕСИЯ
Подаване на регистрационни карти: 06.02.2017 г. – 02.03.2017 г.
Изпит: 06.03.2017 г.

 

ВТОРА ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕЛЕКТРОННА СЕСИЯ 
Подаване на регистрационни карти: 06.03.2017 г. – 05.05.2017 г.
Изпит: 09.05.2017 г.

 

ХАРТИЕНА ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕСИЯ 
Подаване на документи: 06.03.2017 г. – 19.04.2017 г.
Изпит: 23.04.2017 г.

 

За допълнителна информация, моля следете специализирания портал на УНСС за кандидат-магистри.