Катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 09 септември 2020 13:41

Държавен изпит

 

КОНСПЕКТ (ВЪПРОСНИК) за държавен изпит на спец. "Счетоводство"

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ въпроси за държавен изпит на спец. "Счетоводство"

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на държавен изпит за спец. "Счетоводство"


КОНСПЕКТ (ВЪПРОСНИК) за държавен изпит на спец. "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 

 

ПРЕДИ ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Всеки студент задължително проверява в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14 своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.).

Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14:

1. Заявление по образец за допускане до държавен изпит.
ВНИМАНИЕ: Заявлението се попълва на място в канцеларията и ЛИЧНО от дипломанта.

2. Снимки на дипломанта за официален документ (размер 45/35 мм) - 2 бр.
ВНИМАНИЕ: Снимки по боди и потник са неприемливи, тъй като противоречат на дрескода на УНСС.

 

Заявления за допускане до държавен изпит през м. юли  2020  г. се приемат на гише № 14 в следните срокове:

  • за спец. "Счетоводство" - от 01.09.2020 г. до 04.09.2020 г.;
  • за спец. "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" -  от .01.09.2020 г. до 04.09.2020 г.

 

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦ. „СЧЕТОВОДСТВО“

Сесия Период Дата / Час / Място
Редовна юни/
юли
 06.07.2020 от 9.00 ч. в Тестовия център на УНСС
Редовна
поправителна     
септември/
октомври       
  14.09.2020 г. от 9.00 ч. в Тестовия център          
Извънредна
поправителна
февруари/
март
 


 

ВНИМАНИЕ: Всички студенти трябва да са пред Тестовия център на УНСС не по-късно от 8:15 ч.

 

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦ. „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Сесия Период Дата / Час / Място
Редовна юни/
юли
      06.07.2020 г.  от 9.00 ч. зали 1039 и 1039А           
Редовна 
поправителна     
септември/
октомври       
     14.09.2020 г. от 9.00 ч. зала 1039
Извънредна 
поправителна
февруари/
март
       
Заключителна 
поправителна
Провежда се едновременно 
с редовната сесия за следващия випуск.