Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: петък, 08 юли 2022 13:52

Държавен изпит

 

КОНСПЕКТ (ВЪПРОСНИК) за държавен изпит на спец. "Счетоводство"

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ въпроси за държавен изпит на спец. "Счетоводство"

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на държавен изпит за спец. "Счетоводство"

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

КОНСПЕКТ (ВЪПРОСНИК) за държавен изпит на спец. "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 

 

ПРЕДИ ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Всеки студент задължително проверява в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14 своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.).

Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14:

1. Заявление по образец за допускане до държавен изпит.
ВНИМАНИЕ: Заявлението се попълва на място в канцеларията и ЛИЧНО от дипломанта.

2. Снимки на дипломанта за официален документ (размер 45/35 мм) - 2 бр.
ВНИМАНИЕ: Снимки по боди и потник са неприемливи, тъй като противоречат на дрескода на УНСС.

 

Заявления за допускане до държавен изпит през м. септември  2022  г. се приемат на гише № 14 в следните срокове:

  • за спец. "Счетоводство" -  от 12.09.2022 г. до 16.09.2022 г.  
  • за спец. "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" -  от 12.09.2022 г до 16.09.2022 г
  • ДАТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦ. „СЧЕТОВОДСТВО“
Сесия Период Дата / Час / Място
Редовна юни/
юли

 

 

Редовна
поправителна     
септември/
октомври       

  20.09.2022 г. от 9.00ч.

Тестовия център на УНСС    

Извънредна
поправителна
февруари/
март
 


 

ВНИМАНИЕ: Всички студенти трябва да са пред Тестовия център на УНСС не по-късно от 11.30 ч.

 

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦ. „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Сесия Период Дата / Час / Място
Редовна юни/
юли
           
Редовна 
поправителна     
септември/
октомври       
 20.09.2022 г. от 9.00 ч в зала П045
Извънредна 
поправителна
февруари/
март

 

 

Заключителна 
поправителна
Провежда се едновременно 
с редовната сесия за следващия випуск.

Прикачени файлове:

application/msword Правила за провеждане на държавен изпит..doc - 22 KB

application/pdf Новият Конспект ДИ Финанси и сч-во с препод. на англ. език (1).pdf - 238 KB