Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: вторник, 15 ноември 2022 10:47

Учебна практика

Специалност "Счетоводство", 
редовна форма на обучение

Указания
за провеждане на учебната практика на студентите от спец. "Счетоводство"
 за уч.2022/2023 г.

Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика
за студентите от спец." Счетоводство"
.

Уважаеми студенти,

Ръководителят  на учебната практика, съгласувано с Ръководителя на катедра „Счетоводство и анализ“,

Представяме на вашето внимание следната информация за предстоящата защита на учебната практика:

1.     Студентите, провели учебната практика и имащи готовност да се явят на изпита „Защита на учебна практика“, сканират документите, изготвени съгласно Указанията за провеждане на учебна практика[1] за студентите от специалност „Счетоводство“.

2.     Всеки студент изпраща индивидуално сканираните документи на електронната поща на преподавателите-ръководители на учебната практика в .pdf формат, в срокове определени в настоящото писмо. Наименованието на файла задължително трябва да съдържа факултетен номер и името на студента.

3.    Студентите изпращат сканираните документи по т.1 и 2 на имейла на ръководителя на учебна практика на гл. ас. д-р Калина Христова Кавалджиева, както следва: на email: [email protected] - в деня на събеседването, 30 мин. преди определения час за съответната група.

4.    Студентите, които нямат готовност за предварителна защита, ще могат да се явят на официално обявените дати за провеждане на изпита.

С уважение,

Гл. ас. д-р К. Кавалджиева


Специалност "Счетоводство и контрол", 

дистанционна форма на обучение

Ръководителят на учебната практика съгласувано с Ръководителя на кат. "Счетоводство и анализ"  за студентите от спец. "Счетоводство и контрол" гр. София за уч. 2022/2023 гдоц. д-р Росица Недкова Иванова за повече информация можете да се свържете на имейл: [email protected]

 

Ръководителят на учебната практика съгласувано с Ръководителя на кат. "Счетоводство и анализ"  за студентите от спец. "Счетоводство и контрол" гр. Хасково за уч. 2022/2023 год. е гл. ас. д- Ясен Красимиров Даскалов за повече информация можете да се свържете на имейл: ydaskalov@unwe.bg

 

 СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Ръководителят на учебната практика съгласувано с Ръководителя на кат. "Счетоводство и анализ" за студентите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" за уч. 2022/2023 г. е доц. д-р Лилия Тодорова Рангелова-Петкова за повече информация можете да се свържете на имейл: [email protected]