Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: вторник, 19 септември 2023 15:31

Учебна практика

Специалност "Счетоводство", редовна форма на обучение

Указания за провеждане на учебната практика на студентите от специалност "Счетоводство" -  ОКС "Бакалавър" редовна форма на обучение за уч. 2023/2024 г. с отговорник - гл. ас. д-р Радка Методиева Андасарова, имейл: [email protected]

Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика
за студентите от спец." Счетоводство"
.

Специалност "Счетоводство и контрол", дистанционна форма на обучение

Ръководителят на учебната практика съгласувано с Ръководителя на кат. "Счетоводство и анализ"  за студентите от спец. "Счетоводство и контрол" гр. София за уч. 2023/2024 гдоц. д-р Мая Янкова Начкова за повече информация можете да се свържете на имейл: [email protected]

 

Ръководителят на учебната практика съгласувано с Ръководителя на кат. "Счетоводство и анализ"  за студентите от спец. "Счетоводство и контрол" гр. Хасково за уч. 2023/2024 год. е гл. ас. д- Ясен Красимиров Даскалов за повече информация можете да се свържете на имейл: ydaskalov@unwe.bg

 

 СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Ръководителят на учебната практика съгласувано с Ръководителя на кат. "Счетоводство и анализ" за студентите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" за уч. 2023/2024 г. е доц. д-р Лилия Тодорова Рангелова-Петкова за повече информация можете да се свържете на имейл: [email protected]