Катедра "Счетоводство и анализ"

Събитие в рамките на Меморандума за сътрудничество между УНСС (ФСФ) и MDV Professional Education

понеделник, 11 февруари 2019 18:51

По покана на ръководството на MDV Professional Education, доц. д-р Мария Маркова – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, взе участие в церемонията по завършване на възпитаници на професионалната организация. Доц. д-р Маркова запозна учениците с възможностите за продължаващо обучение в УНСС и връчи сертификати на отличниците. Събитието е потвърждение на изградената и добре функционираща връзка между средното образование, висшето образование и професионалните организации.

MDV Professional Education сътрудничи успешно с Финансово-счетоводния факултет на УНСС като оказва активна подкрепа на магистърската програма „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“, акредитирана от двете международно признати професионални организации – Association of Chartered Certified Accountants (АССА) и Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Повече информация за магистърската програма можете да откриете тук.

Галерия снимки от Събитие в рамките на Меморандума за сътрудничество между УНСС (ФСФ) и MDV Profes ...