Катедра "Счетоводство и анализ"

Employability Skills Session за студенти на ФСФ

сряда, 21 ноември 2018 19:32

Финансово-счетоводният факултет, съвместно с The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), организира Employability Skills Session за студенти на УНСС. Работодатели партньори на събитието бяха AFA Bulgaria, Deloitte, Grant Thornton, Moore Stephens и PwC.

По време на презентацията

Срещата бе открита от доц. Михаил Мусов, координатор по споразумението за партньорство между УНСС и ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ". Той заяви, че това партньорство е плод на много усилия от страна на ръководството на Финансово-счетоводния факултет и че то е важно за студентите, защото им дава свободата на избор измежду многото професионални възможности, които международно признатите квалификации на ICAEW предоставят; а тази свобода ги задължава да не се примиряват с избор, който е по-незначителен от това, на което са способни.

В кратка презентация Joanna Szychowska, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, представи ползите от професионалната квалификация ICAEW Certificate in Business and Finance (CFAB) за студентите на УНСС и условията, при които те могат да я придобият. Тя също така припомни, че от необходимите 6 изпита за получаването на сертификата на студентите на УНСС се признават до 5 от тях. Българските студенти са единствените в цяла Европа, които са освободени от таксите по признаване на петте изпита.

Студентите в препълнената зала

Във втората част на събитието, студентите, в отбори от по шест души, в които участваха и представители на партньорите, дискутираха различни казуси, целящи да подпомогнат младите хора в тяхната успешна подготовка за интервю за работа. Вниманието на студентите бе провокирано от прекия контакт с работодателите и от набора от умения и качества, които бизнесът счита за ключови за професионалния успех. Поради големия интерес от страна на студентите, това е второто по ред подобно мероприятие, организирано в рамките на една календарна година.

Г-жа Соня Дойкова и г-н Стефан Ненов (Moore Stephens) сред студентите

 

Отборът на г-н Джок Нюнан (PwC)


Г-жа Валя Йорданова (AFA Bulgaria) и нейният отбор

Г-н Георги Стоянов (Grant Thornton) и отборът му

За допълнителна информация относно признаването на изпити от страна на ICAEW и кандидатстването за ICAEW Certificate in Business and Finance (CFAB) – посетете http://departments.unwe.bg/accountancy или се свържете с доц. Михаил Мусов – mihailmusov@abv.bg.

Галерия снимки от Employability Skills Session за студенти на ФСФ ...