Катедра "Счетоводство и анализ"

Сборник научни доклади "Непреходността на счетоводната теория" посветен на 80 годишнината на проф. д-р Трифон Трифонов

сряда, 14 февруари 2024 13:21 /
Начало:
сряда, 14 февруари 2024 8:00
Край:
вторник, 30 април 2024 17:00
Място:
Подробности:

СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ „НЕПРЕХОДНОСТТА НА СЧЕТОВОДНАТА ТЕОРИЯ“

посветен на 80 годишнината на проф. д-р Трифон Трифонов

Начало: сряда 14.02.2024

Край: понеделник, 30.04.2024 г. 17 часа 


ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ


Проф. д-р Даниела Фесчиян - председател

ръководител на катедра "Счетоводство и анализ",

Проф. д-р Стоян Стоянов

почетен ръководител на катедра "Счетоводство и анализ"

Проф. д-р Снежана Башева

катедра "Счетоводство и анализ"

Проф. д-р Румяна Пожаревска

катедра "Счетоводство и анализ"


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ


Доц. д-р Бойка Брезоева – председател

Доц. д-р Теодора Рупска

Доц. д-р Николай Орешаров - заместник-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ"

Доц. д.н. Михаил Мусов

Гл. ас. д-р Калина Кавалджиева

Изисквания към докладите

Срокът за подаване на научните доклади е 30.04.2024 г. на имейл адрес:  [email protected]