Катедра "Счетоводство и анализ"

На вниманието на студентите от специалност "Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор (съвместна програма)" - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение

сряда, 07 февруари 2024 9:29 /
Начало:
четвъртък, 08 февруари 2024 8:00
Край:
събота, 30 март 2024 16:00
Място:
кабинет 1040 или e-mail:[email protected]
Подробности:

Уважаеми колеги във връзка с дипломирането на студентите от специалност "Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор (съвместна програма)" е необходимо да изберете тема за магистърска теза в областта на счетоводството и анализа в публичния сектор и да депозирате молба в катедра "Счетоводство и анализ" кабинет 1040 или на e-mail: [email protected] до 30.03.2024 г. 

На 15.04.2024 г. ще бъде обявено на сайта на катедра "Счетоводство и анализ" разпределението по научно ръководство в едно с коригираните теми за магистърски тези.

Молбата може да изтеглите тук: