Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - РЦДО гр. Хасково, ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение

понеделник, 08 януари 2024 15:42 /
Начало:
събота, 30 март 2024 9:30
Край:
събота, 30 март 2024 13:30
Място:
онлайн
Подробности:

Защитата на магистърските тези за студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение -  РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 30.03.2024 г. от 9.30 ч.