Катедра "Счетоводство и анализ"

Семинар „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance”

понеделник, 16 октомври 2017 17:15 /
Начало:
вторник, 31 октомври 2017 14:30
Край:
вторник, 31 октомври 2017 16:00
Място:
УНСС, Зала "Тържествена"
Подробности:

Финансово-счетоводен факултет към УНСС,

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) и

MDV Professional Education

 

организират

Семинар „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance”

 

с цел представяне на възможността всички студенти от направление „Финанси, счетоводство и контрол“ и специалностите „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Finance and Accounting taught in English” да придобият ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (ICAEW CFAB) след полагане на изпит по модул „Accounting“ и напълно безплатно признаване на останалите пет изпита от професионалната квалификация (в т.ч. изпитите по модули Business and Finance”; „Management Information“; “Law”; “Assurance” и “Principles of Taxation”).

 

ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business

 

За допълнителна информация относно възможността да получите две дипломи при завършване на следването си във Финансово-счетоводния факултет,
вижте официалния афиш на събитието: