Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Конференция 2016
Обновено: петък, 24 юни 2016 15:15

Програмен и организационен комитет

Ръководител катедра:  проф. д-р Виолета Бакалова

Организационен комитет:

Председател: доц. д-р Борислав Арнаудов

Почетен председател: проф. д-р Евгени Василев

Членове:

проф. д.ик.н. Христо Първанов

доц. д-р Христина Николова

доц. д-р Светла Цветкова

гл. ас. д-р Ташко Минков

гл. ас. д-р Илия Гътовски

гл. ас. д-р Даниел Йорданов

Технически секретар: Надежда Цинцарска