Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Обучение
Обновено: сряда, 26 август 2020 10:36

Консултационни часове на преподавателите

ПРИЕМНО ВРЕМЕ (КОНСУЛТАЦИИ) НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

 

 

1.

проф. д-р Виолета Мутафчиева

вторник– 17.00 – 19.00 ч.

сряда – 11.00 – 13.00 ч.

2.

проф. д.ик.н. Христо Първанов

понеделник – 14.00 – 16.00 ч.

четвъртък – 16.30 – 18.30 ч.

3.

проф. д-р Христина Николова

вторник– 14.00 – 16.00 ч.

четвъртък – 14.00 – 16.00 ч.

4.

доц. д-р Светла Цветкова

четвъртък– 15.00 – 17.00 ч.

петък – 15.00 – 17.00 ч.

5.

доц. д-р Борислав Арнаудов

понеделник– 14.00 – 16.00 ч.

вторник  –16.00 –18.00ч.

6.

гл. ас. д-р Ташко Минков

понеделник – 12.15 – 14.15 ч.

четвъртък – 08.30 – 10.30 ч.

7.

гл. ас. д-р Илия Гътовски

понеделник – 10.30 – 12.30 ч.

сряда – 12.15 – 14.15 ч.

8.

гл. ас. д-р Даниел Йорданов

понеделник – 12.15 -14.15 ч.

четвъртък– 14.00-16.00 ч.

9.

гл.ас. д-р Георги Димитров

сряда – 12.30-16.30 ч.