Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Юбилейна научна конференция 2020
Обновено: вторник, 25 август 2020 20:11

Комитети

Организационен и програмен комитет:

Председател: 

Проф. д-р Виолета Мутафчиева

Зам. председател: 

доц. д-р Борислав Арнаудов

Членове:

проф. д-р Христина Николова – ръководител катедра

проф. д. ик. н. Христо Първанов 

доц. д-р Светла Цветкова

доц. д-р Ташко Минков

гл. ас. д-р Илия Гътовски

гл. ас. д-р Даниел Йорданов

гл. ас. д-р Георги Димитров

г - жа Величка Спасова - административен секретар на катедрата