Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Юбилейна научна конференция 2020
Обновено: сряда, 26 август 2020 10:40

Тематични направления на конференцията

 "ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ 2020"

Тематични направления:

- Политики за устойчиво развитие на транспорта; 

- Екологичен транспорт и внедряване на „зелени“ технологии;

- Интелигентни транспортни системи; 

- Транспортна и енергийна инфраструктура; 

- Инвестиционни проекти; 

- Конкурентоспособност и качество на превозите; 

- Градска мобилност и обществен транспорт; 

- Сигурен и безопасен транспорт; 

- Комуникационни, осигурителни и информационни системи; 

- Електроенергийни системи и съоръжения; 

- Възобновяеми източници на енергия; 

- Технология, организация и управление на транспорта.