Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Научна конференция: Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт, ноември 2018 година
Обновено: неделя, 01 юли 2018 17:00

Важни дати

Важни дати

Изпращане на заявки за участие:                                                    .2018 г.

Получаване на потвърждение за приемане на заявките:      .2018 г.

Изпращане на докладите за участие в конференцията:        .2018 г.

Провеждане на конференцията  - 30 ноември 2018 (петък)