Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Наука
Обновено: петък, 24 юни 2016 15:34

Архив Конференции и семинари

Научно-практическа конференция на тема:

„Мобилност за един свързан  свят“

27 - 28 октомври 2016 г.

 

 Ръководител катедра:  проф. д-р Виолета Бакалова

Председател на организационния комитет: проф. д.ик.н. Христо Първанов 

Почетен председател: проф. д-р Евгени Василев

Организационен комитет:

Ръководител проект

доц. д-р Борислав Арнаудов

членове:

доц. д-р Христина Николова

доц. д-р Светла Цветкова

гл. ас. д-р Ташко Минков

гл.ас. д-р Илия Гътовски

гл.ас. д-р Даниел Йорданов

Тематични направления:

  • Политика за развитие на транспорта
  • Устойчиво развитие на транспорта
  • Интелигентни транспортни системи
  • Логистика и транспорт
  • Транспортна и енергийна инфраструктура
  • Екологичен транспорт и развитие на "зелени технологии"
  • Сигурен и безопасен транспорт
  • Възобновяеми източници на енрегия и транспорт
  • Градска мобилност и обществен транспорт

Сборник с доклади от конференцията