Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Новата година стартира с работна среща с нашите партньори от ГОПЕТ Транс

петък, 22 януари 2021 7:53

Разглеждате снимки от Новата година стартира с работна среща с нашите партньори от ГОПЕТ Транс

Вижте пълен текст на Новата година стартира с работна среща с нашите партньори от ГОПЕТ Транс

Г-жа Станчева връчи на катедрата специален подарък по случай 70-годишнината от основаването на специалност и катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“.   Тя изрази своята увереност, че в духа на традициите на ползотворното сътрудничество между УНСС и ГОПЕТ Транс, студентите от специалността ще продължават да получават качествени интегрирани знания в резултат от обучението в бакалавърските и магистърските програми с активното съдействие на представители на тяхната компания, които ще им предоставят възможност да опознаят още по-добре процесите на управление и планиране на дейностите в транспортните и спедиторските компании. 

Г-жа Станчева връчи на катедрата специален подарък по случай 70-годишнината от основаването на специалност и катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“.   Тя изрази своята увереност, че в духа на традициите на ползотворното сътрудничество между УНСС и ГОПЕТ Транс, студентите от специалността ще продължават да получават качествени интегрирани знания в резултат от обучението в бакалавърските и магистърските програми с активното съдействие на представители на тяхната компания, които ще им предоставят възможност да опознаят още по-добре процесите на управление и планиране на дейностите в транспортните и спедиторските компании. 

Страница:
Прикачени файлове:

image/jpeg DSC_0001.JPG - 5337 KB

image/jpeg DSC_0009.JPG - 4692 KB

image/jpeg DSC_0013.JPG - 4415 KB

Галерия снимки от Новата година стартира с работна среща с нашите партньори от ГОПЕТ Транс  ...