Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Новата година стартира с работна среща с нашите партньори от ГОПЕТ Транс

петък, 22 януари 2021 7:53

На 14.01.2021 г. в рамките на инициативите за активно сътрудничество и участие на бизнеса в обучението на студентите от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ беше проведена работна среща между преподаватели от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и г-жа Ирина Станчева, Мениджър „Човешки ресурси“ в ГОПЕТ Транс.

Г-жа Станчева връчи на катедрата специален подарък по случай 70-годишнината от основаването на специалност и катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“.   Тя изрази своята увереност, че в духа на традициите на ползотворното сътрудничество между УНСС и ГОПЕТ Транс, студентите от специалността ще продължават да получават качествени интегрирани знания в резултат от обучението в бакалавърските и магистърските програми с активното съдействие на представители на тяхната компания, които ще им предоставят възможност да опознаят още по-добре процесите на управление и планиране на дейностите в транспортните и спедиторските компании. 

Проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедрата, заедно с доц. д-р Борислав Арнаудов, научен секретар, и доц. д-р Даниел Йорданов връчиха на г-жа Станчева юбилейна монета по случай 70-годишнината от създаването на катедрата и специалността. Те изразиха благодарността на академичния състав на катедрата към служителите на компанията за активното съдействие в обучението и за готовността им да предлагат своите знания, опит и експертиза за реализацията на едно качествено, съвременно и бизнес-ориентирано обучение на студентите в УНСС.

На срещата бяха обсъдени плановете за сътрудничеството между ГОПЕТ Транс и катедрата през предстоящата година и бяха уточнени редица съвместни инициативи.

 

Очакваме с нетърпение връщането на студентите ни за обучение в реална среда, за да ги изненадаме със специалния подарък на ГОПЕТ Транс и заедно да го представим пред колегите от университета.

Прикачени файлове:

image/jpeg DSC_0001.JPG - 5337 KB

image/jpeg DSC_0009.JPG - 4692 KB

image/jpeg DSC_0013.JPG - 4415 KB

Галерия снимки от Новата година стартира с работна среща с нашите партньори от ГОПЕТ Транс  ...