Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“

петък, 30 ноември 2018 12:24

четвъртък, 29 ноември 2018 11:21

„Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ беше темата на четвъртата публична лекция, която г-н Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, изнесе пред студенти в Голямата конферентна зала.

Доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно)

От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р Александър Вълков поздрави госта за неговите лекции в нашия университет, които вече са традиция. Той ги определи като поредното доказателство, че пред прага на своята 100-годишнина УНСС, като най-големия бизнес университет в България и в Югоизточна Европа, продължава да поддържа предприемаческия дух и да укрепва връзките си с бизнеса – приоритет, залегнал в целите на университета още от неговото създаване, и необходимо условие за подготовката на студентите за практиката, за професиите на утрешния ден.

Доц. Вълков и г-н Карел Крал откриват лекцията
Проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, и Георги Чернев, председател на Софийската търговско-промишлена камара  (от ляво надясно) 

В презентацията си г-н Карел Крал разгледа в детайли трите основни фактора, които влияят върху определянето на цената на електроенергията в световен мащаб: макроикономическата перспектива, развитието на пазарите на електроенергия и последствията от подпомагането на ВЕИ в Германия. Тези три фактора се характеризират с постоянно променливи величини, което не позволява цената на електроенергия да се прогнозирана за години напред, а само да се определят нейните тенденции към повишаване или понижаване. Цената се изчислява чрез сложен микс от формули и графики почти ежеминутно на базата на корелация между БВП и потреблението на ток в световен план, като се взима предвид и влиянието на регулациите на ЕС за парниковите газове, ВЕИ и намаляване на вредните емисии.

Г-н Карел Крал

Лекторът уточни, че напредъкът на технологиите, стремежът към все по-голяма енергийна ефективност и опазване на околната среда чрез използването на нови възобновяеми енергийни източници водят до масова газификация, увеличаване на мощностите за втечнен газ в световен мащаб, преминаване от централи на въглища към газифицирани централи. Това означава, че се извършва плавен преход от едни енергийни мощности към други. Колкото и полезни да са тези мощности, тенденцията за бъдещето е единствено повишаване на цената на тока, посочи г-н Крал.

По време на лекцията

Огромният интерес към тематика породи голям брой въпроси, на които гост-лекторът отговори изчерпателно. Г-н Карел Крал получи сертификат за благодарност за лекцията от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев (на снимката долу).

Галерия снимки от Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ ...