Резултати от търсене за Учебна практика

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

27 results found
Управление на интелигентни градове 22.7.2022 г. ... при реализацията на електронни услуги 6. Учебна практика   Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Управление на интелигентни градове" от Института за следдипломна ...
Преддипломен стаж 17.8.2022 г. ...    Дисциплинатана "Учебна практика" на студентите в специалност „Творчески индустрии и бизнес“ е с научен ръководител - гл. ас. д-р Христин Стрижлев    Запознайте се с процедурата за провеждане на преддипломен стаж: 1 ...
Учебна практика 31.3.2021 г. ... „Финансов контрол“, редовна форма на обучение Указания и правилата за провеждане на учебната практика за студентите от специалност „Финансов контрол“, може да изтеглите тук. Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика за ...
Преддипломен стаж 16.1.2022 г. ... си стаж.   Дисциплинатана "Учебна практика" на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ е с научен ръководител -    Дисциплинатана "Учебна практика" на студентите в специалност „Творчески индустрии и ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „БАКАЛАВЪР“, СПЕЦИАЛНОСТ „ПОЛИТОЛОГИЯ” Преддипломният стаж (учебната практика) е задължителна част от обучението на студентите в съответствие със Закона за висшето образование и Наредбата ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... са преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти – бакалаври”, най-късно две седмици преди обявената дата ...
Учебна практика 31.3.2022 г. ... да се явят на изпита „Защита на учебна практика“, сканират документите, изготвени съгласно Указанията за провеждане на учебна практика[1] за студентите от специалност „Счетоводство“. 2.     Всеки студент изпраща индивидуално ...
Четвърти курс 14.9.2022 г. ... от 4-ти курс следва да проведат своята учебна практика по "Частноправни науки" в рамките на осми семестър с продължителност 60 часа. В прикачени файлове са необходимите два броя бланки, които следва да бъдат разпечатани и представени за получаване на Изх. № в ...
Трети курс 14.9.2022 г. ... от 3-ти курс следва да проведат своята учебна практика по "Наказателноправни науки" в рамките на шести семестър с продължителност 60 часа. В прикачени файлове са необходимите два броя бланки, които следва да бъдат разпечатани и представени за получаване на Изх. ...
Втори курс 14.9.2022 г. ... от 2-ри курс следва да проведат своята учебна практика по "Публичноправни науки" в рамките на четвърти семестър с продължителност 60 часа. В прикачени файлове са необходимите два броя бланки, които следва да бъдат разпечатани и представени за получаване на Изх. № в каб. 206К ...
Учебна практика 9.2.2016 г. ... И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКАза ОКС “бакалавър”, специалност “Икономика на търговията”  Учебната практика на студентите от специалността се провежда през осми семестър. Продължителността на учебната практика е 50 часа. Тя е включена в ...
Бакалаври 12.7.2018 г. ... собственост и бизнес в индустрията":  Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език“:  Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес“:  Учебна практика ...
Учебна практика 12.7.2018 г. ... РЪКОВОДИТЕЛИ за учебната 2018/2019 г. Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес“:  Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език“:  Учебна практика ...
Учебен план Социология "стар" 24.11.2014 г. ... .оценка 48 B13101P0868 Учебна практика 0 0 0 60 2 защита     Държавен изпит по специалността първа сесия - юли втора сесия- септември трета сесия - ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... практика/ Internship 0 0 0 60 2 защита 50   Държавен изпит State Exam първа сесия – юни/юли firs state exam session – June/July втора сесия – ...
Държавни изпити - септемврийска сесия 2021/2022 26.7.2022 г. ... и контрол": Теми за курсова работа относно "Учебна практика" може да намерите в прикачения файл по-долу; Примерни въпроси за ДИ, за спец."Мениджмънт и администрация": Конспект за Държавен изпит, Правила за Преддипломен стаж, Вътрешни правила за провеждане на ДИ в ОКС ...
Учебен график 13.9.2022 г. ... РЦДО - Хасково 04.09.2023 10.09.2023 1 седмици Учебна практика: провежда се в сроковете, определени в учебните планове Срокове за записване за всички форми на обучение ОКС „ бакалавър”  Записване на трети курс по специалности 05.09.2022 16.09 ...
Професонален стаж 9.6.2017 г. ... за  организиране, провеждане и защита на учебна практика на студентите от специалност “Социология” и специалност “Икономическа социология”   Цел на учебната практика   Учебната практика на студентите осигурява висока професионална подготовка в областта на ...
Учебна практика 28.4.2022 г. ... ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ” ОКС „Бакалавър” Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти – бакалаври”, най-късно две седмици преди обявената дата ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти – бакалаври”, най-късно две седмици преди обявената дата за държавен изпит ...
Проекти 24.4.2018 г. ... на ?-система за провеждане на учебна практика в специалност „ Политология”  №НИД НИ 1-24 /2011 г.   доц. д-р Христина Дончева 2011 – 2013 г.   Project title   Leader   Period ...
Специалности 24.4.2018 г. ... степен обучението завършва с учебна практика в структурите на политическата система, държавното управление и гражданското общество. Целта е по време на практиката студентите да придобият умения по събиране, обработка и анализ на емпирична политическа информация ...
Обучение 31.3.2021 г. ... възможност за участие в учебна практика в Националния статистически институт, където те могат да се запознаят отблизо с работата на специалисти от разнообразни направления на статистическата практика. Стажът е с продължителност две седмици и се провежда в ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... на е-система за провеждане на учебна практика към специалност “Политология”  и др ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ” ОКС „Бакалавър”   Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика, в рамките на ...

Новини

15 results found
ВАЖНО!!! Задължителен стаж по специалността 20.4.2021 г. ... да проведете задължителен стаж (учебна практика) по специалността това лято, тоест в периода юни-септември 2021 г.  В тази връзка имате следните 3 възможности (опции): Да проведе стажа си в Националния статистически институт (НСИ). Да организирате и проведете стажа ...
Задължителна учебна практика за 3-ти курс 29.5.2020 г. ... , трябва задължително да проведете стаж (учебна практика) по специалността това лято (юни-септември 2020 г.). За съжаление, трябва да ви уведомим че, поради епидемичната обстановка, на този етап, Националният статистически институт няма да има възможност да приема стажанти тази ...
Летен стаж - 2019 2.4.2019 г. ... са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на IV-ти курс (31 декември), за срок от 2 работни седмици (10 работни дни). По ...
Ден на отворените врати на катедра „Икономическа социология” 20.3.2019 г. ... от бизнеса и НПО за осъществяване на учебна практика и бъдеща професионална реализация. Това заяви научният секретар на катедрата гл.ас. д-р Тодорка Кинева, която откри събитието, проведено на 19 март т.г. Г-н Владимир Бояджиев, гл.ас. д-р Тодорка Кинева, доц. д-р ...
Кръгла маса на тема „Учебна практика: Сподели знание, сподели опит“ 5.12.2017 г. ... организира кръгла маса на тема „Учебна практика: Сподели знание, сподели опит.“ Целта на форума беше да се осъществи тристранна среща  университет – работодатели - студенти във връзка със задължителната университетска учебна практика, заложена в учебния план ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2017 г. 4.5.2017 г. ... са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на IV-ти курс (31 декември 2017 г.), за срок от 2 работни седмици (10 работни дни). Въз ...
Изпит-защита на проведена учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия“ - 10.01.2017 г. 21.11.2016 г. ... проведената учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия“. Защитата включва: представяне на доклад за извършената дейност по време на стажа (по образец), служебна бележка - подписана и ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2016 г. 29.3.2016 г. ... курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на IV-ти курс (31 декември), за срок от 2 работни седмици (10 работни дни). Въз основа на ...
Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ 24.3.2016 г. ... върху възможностите за провеждане на учебна практика, интерактивни обучения в “Hilton University”, специални програми за обучение на млади хора и кариерно развитие в хотел Хилтън София. В края на ...
Компания “Nonblue” представи пред студенти организирането на кетъринг събитие 7.12.2015 г. ... на възможностите за провеждане на учебна практика, почасова заетост и/или работа на трудов договор в компанията за кетъринг и събития “Nonblue”. След ...
Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ 7.12.2015 г. ... върху възможностите за провеждане на учебна практика, интерактивни обучения в “Hilton University”, специални програми за обучение на млади хора и кариерно развитие в хотел Хилтън София. В края на ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2015 г. 23.4.2015 г. ... задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на IV-ти курс (31 декември), за срок от 2 работни седмици (10 работни дни). Въз ...
Мениджърите на хотел Хилтън София гостуваха на студентите от "Икономика на туризма" 23.10.2014 г. ... възможностите за провеждане на учебна практика и кариерно развитие в хотел Хилтън София. В презентацията участваха Щефан Райтер, генерален мениджър на хотел Хилтън София, Кристина Богомилова, супервайзор "Човешки ресурси", Стефан Минтов, старши администратор, и Мариета ...
Заверка на стаж 2.12.2013 г. ... книжка със записан предмет („Учебна практика”) и преподавател (Ал. Найденов) ...
Ден на отворените врати за студентите от „Икономика на туризма” 9.4.2012 г. ... студентите и им представиха възможностите за учебна практика и преддипломен стаж. Проф. Димитър Тадаръков на трибуната Откриването на срещата в зала "Рубин" Проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма”, акцентира върху важността на ...

Предстоящо

16 results found
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ 1.6.2022 г. ... при реализацията на електронни услуги 6. Учебна практика  Локация: Обученито се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за онлайн участие чрез платформата Microsoft Teams. За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 ...
График за защита на учебна практика 31.3.2021 г. ... студенти, в секция "ОКС Бакалавър", раздел Учебни практики на подсайта на Катедра "Финансов контрол", можете да намерите актуална информация за защитата на учебните практики от студентите, специалност "Финансов контрол"                   ...
На вниманието на студентите от спец. "Счетоводство", ОКС "бакалавър", IV-ти курс, относно учебната практика 28.4.2020 г. ... готовност да се явят на изпита „Защита на учебна практика“, сканират документите, изготвени съгласно Указанията за провеждане на учебна практика[1] за студентите от специалност „Счетоводство“. 2.     Всеки студент изпраща индивидуално сканираните ...
Учебна практика (стаж) в НСИ на студенти от 3-ти курс 2.4.2019 г. ... практика (стаж) в НСИ на студенти от 3-ти курс.  Повече инфо: http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/3917/учебна-практика ...
Учебна практика в НСИ 11.4.2018 г. ... информация можете да откриете тук: http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/3917/учебна-практика ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2017 г. 4.5.2017 г. ... курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на IV-ти курс (31 декември 2017 г.), за срок от 2 работни седмици (10 работни дни). Въз ...
Учебна практика 2017 11.2.2017 г. ... файл с методически указания за провеждане на учебна практика, както и образец на заявка за избор на предприятие за провеждане на практиката. Моля, попълнете заявката и я изпратете до 24 февруари 2017 г. като подписано и сканирано копие по електроната поща до ръководителя на ...
Изпит-защита на проведена учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия“ 21.11.2016 г. ... проведе изпит-защита на проведената учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия“. Защитата включва: представяне на доклад за извършената дейност по време на стажа (по образец), служебна бележка - подписана и подпечатана ...
Условна сесия "Икономика на съобщенията" 30.5.2016 г. ... проф. д-р  Емил Петров Денчев   Учебна практика:  Дата: 22.06.2016 г. от 13.00-14.00 часа, зала 2073 Титуляр: проф. д-р  Емил Петров Денчев   Икономика и управление на съобщенията: Дата: 22.06.2016 г. от 13.00-14.00 часа, зала 2073 Титуляр: проф. д-р  ...
Професионална учебна практика в Корпоративно банкиране на Банка ДСК 23.2.2016 г. ... на банката за професионална учебна практика се осъществява въз основа на специализирана процедура за подбор, структурирана в следните два етапа: І етап: “Преглед и класиране по документи”; ІІ етап: “Събеседване/структурирано ...
Учебна практика 2016 19.2.2016 г. ... указания за провеждане на учебна практика, както и образец на заявка за избор на предприятие за провеждане на практиката. Моля, попълнете заявката и я изпратете до 2 март 2016 г. като подписано и сканирано копие по електроната поща до ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2015 г. 23.4.2015 г. ... относто стажа на студентите от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2015 г. можете да откриете в PDF файла по-долу или пред кабинет 2062 ...
Учебна практика 2015 16.2.2015 г. ... указания за провеждане на учебна практика, както и образец на заявка за избор на предприятие за провеждане на практиката. Моля, попълнете заявката и я изпратете до 27 февруари 2015 г. като подписано и сканирано копие по електроната поща до ...
Учебна практика 11.2.2014 г. ... указания за провеждане на учебна практика, както и образец на заявка за избор на предприятие за провеждане на практиката. Моля, попълнете заявката и я изпратете до 28 февруари 2014 г. като подписано и сканирано копие по електроната поща до ...
Заверка на стаж 2.12.2013 г. ... книжка със записан предмет („Учебна практика”) и преподавател (Ал. Найденов) ...
Ден на отворените врати на специалност "Икономика на туризма" 28.3.2012 г. ... реална производствена среда учебна практика и преддипломен стаж по специалността, която изучават. Събитието ще се проведе на 06.04.2012 от 10:00 часа в хотел „Дедеман принцес”, ул. „Мария Луиза” №131, в конферентна зала Европа. Студентите ще ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене