Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: четвъртък, 24 март 2016 15:30

Магистърска програма „Управление на търговски вериги”

Магистърската програма „Управление на търговски вериги”, дистанционно обучение (два семестъра), е насочена към завършилите ОКС „бакалавър“ във всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети.

Програмата осигурява академична основа за кариера в един от най-атрактивните и развиващи се сектори на икономиката – търговията на дребно.

През годините  търговията на дребно все повече се концентрира в т.нар. модерна търговия, представители на която са търговските вериги. Разширяването на присъствието и мощта на търговските вериги, както и прилагането на постиженията на новите технологии в бизнеса им създават нови и привлекателни възможности за професионална реализация на подготвените в програмата кадри.

Тази програма е особено подходяща за бъдещи лидери в търговията на дребно, за кадри, търсещи реализация на управленско равнище в търговските вериги, за кадри на национални и интернационални обединения на:

 •  търговски вериги в сектора за бързооборотни стоки;
 • хипермаркети и молове;
 • ресторантьорски вериги за бързо хранене;
 • хотелиерски и ресторантьорски вериги;
 • търговски вериги на потребителска електротехника;
 • търговски вериги от типа  „Кеш енд Кери“;
 • логистични центрове и др.

Магистрите, завършили програма „Управление на търговски вериги”, могат успешно да се реализират като изпълнителни директори на търговски вериги, търговски директори, маркетинг мениджъри, мениджъри по продажбите, търговски представители, регионални мениджъри, мениджъри „Ключови клиенти”, регионални директори, мениджъри по покупките, бранд мениджъри и др.

В обучението по програмата са включени дисциплини като:

 •  Конкурентоспособност на търговските вериги;
 •  Електронна търговия;
 • Управление на вериги за доставки;
 •  Управление на взаимоотношенията с клиентите;
 •  Асортиментна политика;
 •  Ценова политика;
 • Управление на персонала;
 • История и теория на търговските вериги;
 • Стратегии за управление на търговските вериги.

Теоретичните познания и практическите умения, придобити в програмата, ще позволят на завършилите магистри да бъдат конкурентоспособни на българския пазар, да прилагат мултиканални и мултиформатни търговски концепции за успешна териториална и интернационална  експанзия.