Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: вторник, 22 май 2018 12:24

Научна конференция „Омниканална търговия и иновации“

На 28 и 29 октомври 2016г. в УОБ – Равда, се проведе  научна конференция на тема „Омниканална търговия и иновации“, организирана  от катедра „Икономика на търговията“. Актуалната тематика привлече специалисти от практиката, преподаватели от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и управление на търговията“ в Икономическия университет – Варна и „Търговски бизнес“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Участниците в конференцията се обединиха около тезата, че в условията на множествен избор на канали, търговският бизнес предоставя нови възможности и увеличава ценността за потребителите, а управленските решения изискват непрекъснато отчитане на динамичните промени в условията на дигитализация и иновации в търговията.

Пълен текст на докладите: тук

Прикачени файлове:

application/pdf omnikanalna.targovia.i.inovacii.pdf - 1374 KB