Катедра "Икономика на търговията"

Защита на магистърски тези

понеделник, 26 април 2021 14:17 /
Начало:
вторник, 29 юни 2021 9:30
Край:
Място:
Подробности:

Защитата на магистърски тези на студентите от специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър", ще се проведе присъствено на 29.06.2021 г. от 09.30 ч. в зала 2124.

Представянето на дипломната работа ще бъде под формата на PowerPoint презентация.

Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за рецензиране: 21 юни 2021 г. в каб. 2129.


 Получаване на рецензиите – до 28.06.2021 г., на имейл адрес, посочен от дипломанта, на последната страница на магистърската теза.

 

Необходими документи, които се подават в отдел "Студенти-магистър":

  • копие на първата страница на дипломната работа;
  • 2 снимки (паспортен формат);
  • служебна бележка от библиотеката на УНСС.


За повече подробности относно техническото оформление и защитата на дипломните работи вж. Правила за разработване и защита на дипломни работи 

(вкл. прикачените  файлове)  http://departments.unwe.bg/trade/bg/pages/8481/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%ba%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82.html