Катедра "Икономика на търговията"

Държавен изпит ОКС "бакалавър"

понеделник, 26 април 2021 14:12 /
Начало:
вторник, 29 юни 2021 9:00
Край:
Място:
Подробности:

Информация за  държавния изпит за студентите, завършващи ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“:

  • Изпитът ще се проведе присъствено на 29.06.2021. от 9.00 часа в зали 2005 и 2006.
  • Формата на изпита е писмено разработване на части от теми от изпитната програма за държавния изпит на студентите от специалност "Икономика на търговията", ОКС "бакалавър".

Необходими документи:

  • Заявление за явяване на държавен изпит. Заявленията се попълват на място и се подават лично в отдел „Студенти – бакалавър“;
  • 2 снимки (паспортен формат);
  • студентска книжка.