Катедра "Икономика на туризма"

Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“

понеделник, 21 януари 2019 13:23

Катедра „Икономика на туризма“ при УНСС

организира

Седма научна конференция за студенти и докторанти

„Многообразието на туризма в научното познание“.

Научният форум ще се проведе

в Голяма конферентна зала на УНСС

на 09.05.2019 г. от 10.00 часа.

Галерия снимки от Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в н ...