Катедра "Статистика и иконометрия"

Национална научна конференция със студенти и докторанти на тема:: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“

понеделник, 09 юни 2014 16:06

 Уважаеми колеги,

Каним Ви за участие в национална научна конференция със студенти и докторанти: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“, която ще се проведе на 07.11.2014 г. в УНСС, гр. София.

Представените на конференцията доклади ще бъдат рецензирани от Програмен комитет и допуснатите ще бъдат публикувани в сборник.

В тази връзка, моля, изпратете заявка за участие и резюме на доклад, в хартиен вариант или на електронна поща, до 01.10.2014 г.

Адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", Университет за национално и световно стопанство, Катедра „Статистика и иконометрия“

E-mail: anaydenov@unwe.bg

Телефон: (+359 2) 8195 423

Организационен комитет:
доц. д-р Екатерина Тошева
гл.ас. д-р Дорина Кабакчиева
гл.ас. д-р Александър Найденов

Програмен комитет:
проф. д-р Веселка Павлова
проф. д-р Камелия Стефанова
проф. д-р Валентин Гоев
проф. д.ик.н. Валентин Кисимов

Таксата за участие в конференцията е 30 лв. и се заплаща по банков път по сметката на УНСС в срок до 1 ноември 2014 г., а документът за превод на такса се представя по време на регистрацията на конференцията. Можете да заплатите таксата и в деня на конференцията в касата на университета.
Преподаватели в УНСС и докторанти на УНСС (независимо от формата на докторантура) са освободени от заплащане на такса за участие.

Банкова сметка на УНСС в лв.:
Банка: Българска Народна Банка
BIC на БНБ: BNBGBGSD
IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Основание за плащане: „Такса за участие в конференция на катедра „Статистика и иконометрия“ – 7.11.2014 г.”

Прикачени файлове:

application/pdf Statistika_2014_pokana.pdf - 242 KB

Галерия снимки от Национална научна конференция със студенти и докторанти на тема::   „АКТУАЛНИ ПР ...