Катедра "Статистика и иконометрия"

Катедрата организира международна научна конференция

вторник, 16 април 2019 11:30

На 6-7 юни 2019 г. в Университета за национални и световно стопанство (УНСС) ще се проведе международна научна конференция на тема „Новите информационни технологии и големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“. Конференцията се организира от катедра „Статистика и иконометрия“ и има три направления:

  • Приложение на новите информационни технологии в бизнеса, икономиката и социалната сфера
  • Големите данни в контекста на статистическия анализ и вземане на решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера
  • Приложна математика в бизнеса, икономиката и социалната сфера

Към конференцията се предвижда да има специална секция за студенти и докторанти, чийто доклади ще бъдат оценени от жури и авторите на най-добрите ще бъдат предложени за награди по програмата на МОН за изявени студенти.

В рамките на конференцията е включено и провеждане на специална кръгла маса под надслов „Образованието среща бизнеса“.

Сборникът с докладите от конференцията може да бъде свален по-долу.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Conf_Programme.docx - 18 KB

application/pdf Konferencia_Statistika_2019.pdf - 4597 KB

Галерия снимки от Катедрата организира международна научна конференция ...