Катедра "Статистика и иконометрия"

Национална научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област”

четвъртък, 19 октомври 2017 15:48

Катедра „Статистика и иконометрия“ в Университета за национално и световно стопанство има удоволствието да Ви покани да участвате в Националната научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област”, която ще се проведе на 1 декември 2017 г. от 9:30 ч. в гр. София, в сградата на УНСС.

Конференцията е посветена на 100 годишнината от рождението на проф. Стефан Станев и проф. Венец Цонев.

Към конференцията се предвижда да има специална секция за студенти и докторанти.

Програмата на конференцията можете да свалите по-долу.

Важни срокове: заявка за участие с темата на доклада, заедно с резюме на български и английски език, можете да изпратите най-късно до 1 октомври 2017 г., а докладите до 1 ноември 2017 г., на e?mail: atanassov@econometrica.bg

Официални езици на конференцията са български и английски.

Такса участие: 30 лв. с ДДС. Таксата се превежда по банковата сметка на УНСС: Банка: БНБ; BIC на БНБ: BNBGBSD; IBAN: BG03BNBG96613100174601. Основание за превод: Конференция „Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област”. Участниците от УНСС са освободени от такса участие.

За контакти: гл.ас. д-р Атанас Атанасов, е-mail: atanassov@econometrica.bg тел.: + 359 88 883 59 02

Програмен и организационен съвет:

Председател: доц. д-р Андреана Стойкова-Къналиева

Членове:

доц. д-р Дорина Кабакчиева

гл.ас. д-р Атанас Атанасов

гл.ас. д-р Костадин Шейретски

ас. д-р Васил Бозев

Прикачени файлове:

application/pdf Invitation_conference.pdf - 440 KB

application/pdf PROGRAMA_statistika_konferenzia_2017.pdf - 138 KB

Галерия снимки от Национална научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на стат ...