Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Съобщение за Държавния изпит

вторник, 07 юли 2020 11:59

Студенти, които ще се явяват на Държавния изпит на 09 юли и НЕ СА изпратили на ръководителя си дипломен проект до 17:00 ч. на 08 юли 2020 г., НЯМА да бъдат допуснати до изпита, въпреки че са включени в първоначалния списък.

Галерия снимки от ВАЖНО!!! Съобщение за Държавния изпит ...