Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

понеделник, 08 юни 2020 9:39

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.07.2020 г. от 9,00 ч. 

Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 02.07.2020 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.

Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.

Студентите - бакалаври изпращат дипломните си проекти в електронен вид на своите ръководители за одообрение най-късно до 06 юли 2020 г.

Само студентите, чиито проекти са одобрени от ръководителите им, ще бъдат допуснати до държавен изпит на 09 юли 2020 г.

Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 01.07.2020 в каб. 2062 и да подадат молби до 01.07.2020 г. в Отдел "Студенти - Магистър".

stat_77ac3_18018.jfif

Галерия снимки от ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и ...