Катедра "Статистика и иконометрия"

Конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти

петък, 13 септември 2019 15:32

От 30 септември до 14 октомври ще се проведе конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти.

За повече информация -> кабинет 1003 или

в раздел мобилност: https://www.unwe.bg/mobility

Галерия снимки от Конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти ...