Катедра "Статистика и иконометрия"

Доц. Бошнаков и доц. Найденов обучиха млади статистици от шест страни

петък, 13 септември 2019 9:08

Центърът за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство съвместно с Националния статистически институт, в периода 09 септември – 11 септември 2019 г., за трета поредна година проведоха обучение на млади статистици от Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

stat_df3c8_DSC_0043.JPG

Обучението е финансирано по програма „Сътрудничество за развитие“ на Министерството на външните работи на Република България.

Обучението по „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“ се реализира на два етапа.

През първия етап, проведен от 09.09 до 11.09. в УНСС-София, доц. д-р Венелин Бошнаков и доц. д-р Александър Найденов, от катедра „Статистика и иконометрия“ към факултет „Приложна информатика и статистика“, изнесоха цикъл от лекции по въведение в теорията на статистическите изследвания.

През втория етап, проведен от 12.09 до 19.09.2019 г. в Учебно квалификационния център на НСИ в с. Сливек, експерти от НСИ запознаха обучаваните с организацията на статистическите изследвания.

На участниците в курса бяха връчени сертификати подписани от Ректора на УНСС - проф. д.ик.н. Стати Статев и от Председателя на НСИ - г-н Сергей Цветарски.

Галерия снимки от Доц. Бошнаков и доц. Найденов обучиха млади статистици от шест страни ...