Катедра "Статистика и иконометрия"

Спомени от конференцията

вторник, 11 юни 2019 20:53

На 6 и 7 юни 2019 г. в Университета за национални и световно стопанство (УНСС) се проведе Международна научна конференция на тема „Новите информационни технологии и големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“.

Конференцията откриха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, катедра „Статистика и иконометрия“ и председателят на НСИ г-н Сергей Цветарски.

stat_998ec_DSC_0005.JPG

След откриването, участниците бяха разпределени в три секции с общо 47 доклада. От тях 21 бяха на студенти, което показва засиления интерес на младите хора към новостите в тази сфера.

stat_998ec_DSC_0010.JPG

На следващия ден се проведе кръгла маса под надслов „Образованието среща бизнеса“. На нея присъстваха 12 фирми в областта на технологиите, телекомуникациите, аутсорсинг, събиране и обработка на статистически структурирани и неструктурирани данни, подбор на кадри и др.

stat_998ec_DSC_0011.JPG

Дискусията неминуемо излезе извън кръга на кръглата маса и се насочи към младите студенти. Някои от фирмите изразиха мнение, че в университета на студентите трябва да им е трудно, защото като отидат в бизнеса – там със сигурност е трудно. Мотивацията при тях обаче е изключително висока освен от към парични и предметни стимули, така и от това да не загубят работата си, а в университетите такива стимули липсват. Младите студенти предпочитат да поставят работата на първо място и да се оправдават с това, че работят, надявайки се да им дадат изпита от втория, третия или n-тия път. Положителното беше, че фирмите все още предпочитат студенти имащи логико-математическо-статистичеко мислене, затова предпочитат да наемат студенти от нашия факултет т.е. мислещи студенти. Статистиката показва, че от тазгодишните около 41 000 ученици, само 2200 са избрали матура по математика, което прави студентите от нашата област все по-ценен ресурс за бизнеса.

Галерия снимки от Спомени от конференцията ...