Катедра "Статистика и иконометрия"

За втора поредна година УНСС и НСИ проведоха съвместно обучение на млади статистици от шест страни

сряда, 26 септември 2018 13:45

Центърът за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство съвместно с Националния статистически институт  за втора поредна година проведоха, през периода 24 септември – 3 октомври 2018 г., обучение на млади статистици от Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

Обучението е финансирано по програма „Изграждане на административен капацитет и демократични институции“ на Министерството на външните работи на Република България.

Обучението по „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“ се реализира на два етапа.

През първия етап, проведен от 24.09 до 26.09. в УНСС-София, проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Венелин Бошнаков и доц. д-р Александър Найденов, от катедра „Статистика и иконометрия“ към факултет „Приложна информатика и статистика“, изнесоха цикъл от лекции по въведение в теорията на статистическите изследвания.

През втория етап, проведен от 27.09 до 03.10.2018 г. в Учебно квалификационния център на НСИ в с. Сливек, експерти от НСИ запознаха обучаваните с организацията на статистическите изследвания.

На участниците в курса бяха връчени сертификати подписани от Ректора на УНСС - проф. д.ик.н. Стати Статев и от Председателя на НСИ - г-н Сергей Цветарски.

Галерия снимки от За втора поредна година УНСС и НСИ проведоха съвместно обучение на млади статист ...