Катедра "Статистика и иконометрия"

Съвместен курс на УНСС и НСИ за обучение на млади статистици от шест страни

неделя, 08 октомври 2017 0:00

Центърът за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство съвместно с Националния статистически институт проведоха през периода 24 септември – 6 октомври 2017 г обучение на млади статистици от Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

Обучението е финансирано по програма „Българска помощ за развитие“ на Министерството на външните работи на Република България.

Обучението по „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“ се реализира на два етапа.

През първият етап, проведен от 24.09 до 28.09. в Учебно-оздравителната база на УНСС в с. Равда, доц. д-р Александър Найденов, от катедра „Статистика и иконометрия“ към факултет „Приложна информатика и статистика“ на УНСС, изнесе цикъл от лекции по въведение в теорията на статистическите изследвания.

През вторият етап, проведен от 29.09 до 6.10.2017 г. в Учебно квалификационния център на НСИ в с. Сливек, експерти от НСИ запознаха обучаваните с организацията на статистическите изследвания.Своят опит в областта на статистическата практика представиха Гергана Маева, Светослава Филипович, Расим Рюстем, Жана Герон, Елена Бакалова, Валентин Чавдаров и Галя Статева.

Курсът беше закрит от заместник-председателя на НСИ – д-р Богдан Богданов. Д-р Богданов връчи на участниците в курса сертификати подписани от Ректора на УНСС - проф. д.ик.н. Стати Статев и от Председателя на НСИ - г-н Сергей Цветарски.

Галерия снимки от Съвместен курс на УНСС и НСИ за обучение на млади статистици от шест страни ...