Катедра "Икономическа социология"

Преподавател от катедра "Икономическа социология" с лекции в чужбина

вторник, 03 юни 2014 10:52

Доц. д-р Донка Никова, преподавател от  катедра "Икономическа социология"-ОИФ, посети Технологичния образователен институт на Лариса, Гърция, и изнесе кратък лекционен курс на тема "Академичната мотивация и иновационната активност на студентите". Посещението бе осъществено в рамките  на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“. 

По време на лекция в ТОИ на Лариса

Доц. Никова представи пред студентите България, нашия университет и конкретните аспекти на разглежданата проблематика. Краткият лекционен курс включваше презентация, дискусия върху проблематиката, както и тест, чрез който студентите с интерес научиха нещо ново и за себе си . 

Удоволствието от общуването

 В рамките на своето посещение доц. Никова се срещна и със свои колеги от ТОИ, с които бяха обменени интересни идеи и опит. 

Доц. Никова с колега от ТОИ на Лариса

Галерия снимки от Преподавател от  катедра "Икономическа социология" с лекции в чужбина ...