Катедра "Икономическа социология"

„Отнемане на незаконно имущество: българският опит“ от Пламен Георгиев

петък, 23 май 2014 13:29

Студенти и преподаватели присъстваха на публична лекция на тема: „Отнемане на незаконно имущество: българският опит“, организирана от катедра „Икономическа социология“ и Юридическия факултет. Гост-лектор бе Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ).

PGeorgiev.jpg

Лекторът представи независимия специализиран държавен орган и проследи пътя от идеята и дефицитите в наказателното право до законовата база, която регламентира дейността му. Той направи преглед на гражданската конфискация у нас и в другите страни от Европейския съюз, конкретизира моделите й и открои по-подробно английския опит.

С конкретни данни Пламен Георгиев очерта и ситуацията у нас, като посочи, че Комисията, създадена през 2012 г., вече има 5 производства и още десетина са в ход. Лекторът уточни, че на пълна проверка от страна на КОНПИ за десет години назад подлежат всички лица при притежаване на 250 хил. лв. Той проследи и процедурите по замразяване на имуществото, установяване на незаконния източник на придобитите средства, проверката на лицето и неговите роднини с цялостен икономически анализ и др.

У нас има сериозен дефицит на справедливост и с механизмите и инструментариума, който имаме, Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество може наистина да направи много, категоричен бе Пламен Георгиев.

Студентите проявиха интерес към начина, по който проверяваните лица доказват доходи, включително и от хазартна дейност, съдбата на отнетото имущество и разликата между гражданската конфискацията по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконнопридобито имущество и конфискацията по реда на НК. Беше заявен и интерес към евентуален студентски стаж или бъдеща работа в комисията.

Интервю с лектора и моменти от лекцията можете да видите на сайта на Българската Национална Телевизия:

http://bnt.bg/part-of-show/zakona-t-i-nie-komisiyata-za-otnemane-na-nezakonno-pridobito-imushtestvo-shte-vnese-v-sa-da-oshte-5-iska-po-noviya-zakon

БНТ интервю

Галерия снимки от „Отнемане на незаконно имущество: българският опит“ от  Пламен Георгиев ...