Катедра "Икономическа социология"

„Ден на отворените врати” в Центъра за изследване на демокрацията.

петък, 16 май 2014 14:10

Какво се иска, за да бъдеш учен?

Студенти и изследователи се срещнаха по време на „Ден на отворените врати” в Центъра за изследване на демокрацията.

 

Събитието бе организирано от „Клуб на социолога” в УНСС и осъществено на 08. май в Зала 1 на Центъра за изследване на демокрацията, със съдействието на преподавателите от катедра „Икономическа социология” и изследователи в ЦИД, доц. А. Нончев и д-р А. Стоянов. Студентите имаха възможността да се срещнат с изследователи от реалната практика, да научат по какъв начин функционира една сериозна съвременна НПО и какво е нужно, за да бъдеш истински учен-изследовател на социалната среда.

С мисията на ЦИД, историята и постиженията на неговите учени, студентите се запознаха от разказите на д-р Огнян Шентов, д-р Филип Гунев, д-р Мария Йорданова, Руслан Стефанов и д-р Мила Манчева. В тричасов разговор студентите научиха по какъв начин Центърът е спомогнал за възникването и изграждането на редица закони у нас (институцията омбудсман; Закона за електронния документ и електронния подпис; Закона за търговския регистър и редица други), както и за по-доброто функциониране на държавни институции. Студентите се интересуваха от ролята на гражданския сектор в изграждането и отстояване на демократичните ценности, както и за значението и прилагането на експертните знания и умения в изграждането на закони, норми и процедури за работа на организациите във всички сфери на обществото. Изучаващите социология научиха повече за Социологическата програма на ЦИД, както и за изградената Система за мониторинг на корупцията у нас.

За присъстващите студенти срещата бе от голяма полза за осъзнаване на професионалните стандарти в изследователската практика, както и за осмисляне на ролята на изследователските центрове за изграждането на по-демократично общество, но също така представляваше вдъхновение за личностното им развитие в научната сфера.

Галерия снимки от „Ден на отворените врати” в Центъра за изследване на демокрацията. ...