Катедра "Икономическа социология"

Защита за придобиване на ОНС "Доктор" на гл. ас. Михаела Мишева

петък, 28 февруари 2014 14:06

Гл. ас. Михаела Мишева е доктор на катедра "Икономическа социология", със защитата на дисертационен труд на тема "

ИКОНОМИЧЕСКА ИМИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ИМИГРАНТИТЕ – БЪЛГАРСКАТА СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ", която се проведе на 24.02.2014 г. в УНСС.

 Честито на д-р Мишева!

Честито и на научния консултант - проф. д.ф.н Кръстьо Петков!

Галерия снимки от Защита за придобиване на ОНС "Доктор" на гл. ас. Михаела Мишева ...