Катедра "Икономическа социология"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Ден на доброволеца в/от УНСС

21.11.2019 г. 16:04:05 ч.

Академия „Антикорупция“: публична лекция „Противодействието на корупцията - модерният подход“

20.11.2019 г. 17:20:48 ч.

Резултати от обучението по доброволчество в УНСС, 13 ноември 2019 г.

14.11.2019 г. 13:48:29 ч.

Студенти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния

5.11.2019 г. 10:10:00 ч.

Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния

4.11.2019 г. 14:00:00 ч.

Дипломи на студентите, успешно положили държавен изпит през септември 2019

10.10.2019 г. 16:10:02 ч.

Професор от УНСС беше член на международна комисия за присъждане на докторска степен

8.10.2019 г. 11:00:00 ч.

Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Гърция

30.9.2019 г. 13:00:00 ч.

Докторант от катедра „Икономическа социология” взе участие в международен семинар в Китай

16.7.2019 г. 13:00:00 ч.

Докторант на катедра „Икономическа социология“ на УНСС ще вземе участие в международен семинар по правата на детето в Китай

25.6.2019 г. 13:00:00 ч.