Катедра "Икономическа социология"

Научна сесия по случай 100 години от рождението на Живко Ошавков.

четвъртък, 23 май 2013 9:22

Катедра "Икономическа социология", УНСС, Клубът на социолога – УНСС, Клубът на социолога – ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, и Студентски съвет – УНСС, проведоха успешно на 17 май, 2013 г., в зала Тържествена на УНСС

Научна сесия за честване на 100 години от рождението на Живко Ошавков.

Сесията бе открита с приветствени слова към участниците от доц. д-р Мария Стоянова – преподавател в катедра „Икономическа социология“, и доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, УНСС.


Участниците бяха поздравени и от доц. д-р Мария Серафимова – ръководител на катедра „Социология” – ЮЗУ, Благоевград, а събитието уважи и председателят на Студентския съвет в УНСС – Антоан Шотаров.


Презентация за живота и творчеството на Живко Ошавков бе представена от проф. д.с.н. Веска Кожухарова и проф. д.с.н. Емилия Ченгелова – ИИОЗ.


В последващия свободен разговор и споделяне на спомени за съвместна творческа дейност, научни изяви, постижения на социологическата наука, постижения на БСА и пр., дейно участие взеха чл.кор. проф. д. ф.н. Стоян Михайлов, проф. д-р Благой Колев, доц.д-р Здравка Тонева и др.Сесията бе закрита с Преподписване на рамков договор за сътрудничество между катедрите на УНСС и ЮЗУ „Неофит Рилски“.


Галерия снимки от Научна сесия по случай 100 години от рождението на Живко Ошавков. ...