Катедра "Икономическа социология"

Първа среща на първокурсниците от специалности „Социология“ и „Икономическа социология и психология“ и преподавателите от катедра „Икономическа социология“

вторник, 19 септември 2023 19:17

В деня на откриването на новата 2023/2024 учебна година, студентите от първи курс от специалност „Социология“ и „Икономическа социология и психология“ се запознаха с преподавателите от катедра „Икономическа социология“.

Приветствие към студентите направи проф. д-р Георги Петрунов, ръководител на катедра „Икономическа социология“. Той ги поздрави за избора им на специалност и им пожела да бъдат усърдни и постоянни в овладяването на класическите и модерни социални теории и също така да не пропускат шанса сами да вземат участие в провеждането на емпирични изследвания. 

soc_11dfc_20230918_Otkrivane_23_24_01.jpg    soc_11dfc_20230918_Otkrivane_23_24_02.jpg

Проф. д-р Георги Петрунов, ръководител на катедра "Икономическа социология"


Приветствие направи и доц. д-р Тодорка Кинева, заместник-ръководител на катедрата. Тя запозна студентите с организацията на учебната дейност и със съществуващите възможности за извънаудиторна заетост, участие в стажове и практики с учебна цел.

soc_11dfc_20230918_Otkrivane_23_24_03.jpg

Доц. д-р Тодорка Кинева, зам.-ръководител на катедра "Икономическа социология"


Доц. д-р Донка Никова и доц. д-р Михаела Мишева – академични наставници на курсовете от двете специалности, подчертаха значението от съвместната работа между студенти и преподаватели за подобряване качеството на обучението.

soc_11dfc_20230918_Otkrivane_23_24_04.jpg

Доц. д-р Донка Никова


soc_11dfc_20230918_Otkrivane_23_24_05.jpg

Доц. д-р Михаела Мишева


Срещата завърши със снимка за спомен и обещание за нова среща след четири години, този път след успешното дипломиране.

soc_11dfc_20230918_Otkrivane_23_24_06.jpg


Галерия снимки от Първа среща на първокурсниците от специалности „Социология“ и „Икономическа соци ...