Катедра "Икономическа социология"

Тодорка Кинева е новият доцент на катедрата

понеделник, 09 януари 2023 9:55


   Честито колега!

soc_4ce47_Конкурс за доцент - Т. Кинева.png

Галерия снимки от Тодорка Кинева е новият доцент на катедрата ...