Катедра "Икономическа социология"

Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2021

сряда, 16 юни 2021 11:05

Списък с най-добре представителите се участници в втори кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Образование по време на пандемия” и „Човек и общество: съвременни предизвикателства”, на които се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология”:

1. Кристиян Мартин Колев

2. Никола Гаврилов Николов

3. Янко Атанасов Янков

На първенците в конкурса са издадени сертификати, които могат да представят в конкурса при подаване на документи за класиране в УНСС.

Галерия снимки от Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа те ...